Viisumityypit

C-viisumi on Schengen-viisumi, joka oikeuttaa matkustamaan Schengen-alueella ja joka myönnetään lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla kestävää vierailua varten. C-viisumi voi olla seuraavanlainen:

 • Kertaviisumi
  on yhtä matkaa varten annettu viisumi
 • Kaksikertaviisumi
  on kahteen maahantuloon oikeuttava viisumi
 • Monikertaviisumi
  oikeuttaa useisiin saapumisiin Schengen alueelle. Oleskelujen yhteenlaskettu kesto saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä, joka voi olla enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla. Monikertaviisumin voimassaoloaika on enintään viisi vuotta.

A-viisumi on lentokentän kauttakulkuviisumi, joka oikeuttaa kulkemaan kansainvälisen lennon välilaskun tai kahden matkan välisen
siirtymisen aikana lentokentän kansainvälisen alueen kautta. Maan kansalliselle alueelle viisumilla ei voi saapua. Kauttakulkuviisumin
tarvitsevat seuraavien maiden kansalaiset:

 • Afganistan
 • Bangladesh
 • Eritrea
 • Etiopia
 • Ghana
 • Irak
 • Iran
 • Kongon demokraattinen tasavalta
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Somalia
 • Sri Lanka.

D-viisumi on kansallinen viisumi, joka oikeuttaa matkustamaan Schengen-alueella enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla kestävää vierailua varten. Suomi myöntää D-viisumeita tietyille hakijaryhmille.

Lisätietoja löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.). Jos sinulla on voimassa oleva oleskelulupa ja suomalainen oleskelulupakorttisi on kadonnut, anastettu tai vanhentunut, voit hakea D-viisumia Suomeen paluuta varten.

Katso lisätietoja kohdasta Oleskelulupa Suomeen.

VLTV on alueellisesti rajoitettu viisumi, joka oikeuttaa matkustamaan yhden tai useamman, mutta ei kaikkien Schengen-jäsenvaltioiden alueella. Se voidaan myöntää poikkeuksellisissa tilanteissa esimerkiksi humanitäärisistä syistä, kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi.

Katso EU:n yhteisestä viisumisäännöstöstä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (artikla 3, kohta 5), milloin näiden maiden kansalaiset eivät tarvitse kauttakulkuviisumia.