Los Angelesin -pääkonsulaatin historia

Pasadenasta West Olympic Boulevardille

Vuonna 1948 Los Angelesissa aloitti toimintansa varakonsulinvirasto ja Suomen ensimmäisenä kunniavarakonsulina, myöhemmin konsulina, toimi Yrjö A. Paloheimo. Toimitilat sijaitsivat tuolloin Pasadenassa, arvokkaalla esikaupunkialueella kaupungin keskustan itäpuolella. Konsuli Paloheimo jatkoi toimintaa aina vuoteen 1964, jolloin Suomesta oli jo lähetetty kaupallisista asioista vastaamaan kaupallinen sihteeri, konsuli Veikko O. Huttunen. Toimistolle hankittiin 60-luvun alussa myös uudet toimitilat uudesta "pilvenpiirtäjästä" Wilshire Boulevardilla. Tässä rakennuksessa konsulinvirasto toimi seuraavat 20 vuotta, jonka jälkeen katsottiin aiheelliseksi muuttaa vallitsevaa trendiä seuraten lännemmäksi.

Konsulinvirasto, nykyisin pääkonsulaatti, sijaitsi seuraavat 20 vuotta Century City-nimisellä alueella Beverly Hillsin kyljessä kaupungin läntisessä osassa. Alue on rakennettu 20th Century Fox-elokuvastudion omistamalle paikalle, jossa studio ja nykyisin myös Fox TV-studiot sijaitsevat tänäkin päivänä. Matkaa tältä paikalta oli saman verran sekä Tyynenmeren rantaan Santa Monicaan, että Los Angelesin keskustaan. Keväällä 2013 pääkonsulaatti muutti jälleen uusiin tiloihin, nykyiseen sijaintiinsa Los Angelesin West Olympic Boulevardille.

Laajenevaa toimintaa

Konsuli Paloheimon aikana 40-luvun lopulla ja 50-luvulla toiminta oli aktiivista ja passeja sekä viisumeita myönnettiin alkuvuosien muutamien sijasta enenevässä määrin vuosittain jo kymmeniä. Suomen vienninedistäminen ja näyttelyihin osallistuminen oli jo silloin tärkeässä asemassa. Suomalaisen paperi- ja puuteollisuuden tuotteiden tuonti oli vilkasta, ja 50-luvun puolivälissä aloitti suomalainen laivausyhtiö kuljetukset paikalliseen San Pedron / Long Beachin satamaan.

Suomalaista lasia ja posliinituotteita sai 50-luvulla kaikista parhaimmista tavarataloista. Toimintakertomuksissa mainittiin myös 1953 tapahtuneen Ylioppilaskunnan Laulajien konsertti, jossa 3000-paikkainen sali oli loppuunmyyty, ja sitä seuranneelle vastaanotolle saapui 1000 henkilöä, mukaan lukien kahden kaupungin pormestarit ja kahden yliopiston kanslerit. Samana vuonna oli alueella "kauneuskuningattarenkilpailu", jossa Suomea erinomaisesti edustivat Armi Kuusela ja Teija Sopanen, jotka olivat konsuli Paloheimon mielestä "sivistystasoltaan ja persoonallisuudeltaan muita osajanottajia korkeammalla tasolla".

Kaupallisen sihteerin johtama konsulinvirasto toimi aktiivisesti 60- ja 70-luvulla, jolloin myös samoissa tiloissa aloitti toiminnan Kauppa- ja teollisuusministeriön alainen teollisuussihteerin toimisto. Toimistojen henkilökunta kasvoi tehtävien ja aktiviteetin lisääntyessä, ja 80-luvun alussa päädyttiin vuokraamaan uudet suuremmat toimitilat edustavassa Century Cityssä. Tämän aikakauden pitkään toimineista kaupallisista sihteereistä mainittakoon Veikko Huttusen lisäksi Martti Yli-Renko, Olli Eloranta ja Asko Karttunen. Ensimmäinen teollisuussihteeri oli Lauri Kinnunen.

Pääkonsulaatti Los Angelesiin

San Franciscossa nelisenkymmentä vuotta sijainneen konsulin-, pääkonsulinviraston muutto Los Angelesiin tuli 80-luvun alussa ajankohtaiseksi. Los Angelesin merkityksen länsirannikon liikemaailman keskuksena katsottiin ohittaneen Pohjois-Kaliforniassa sijaitsevan San Franciscon. Osavaltion suurin satama, tuottoisimpia vuosiaan aloitteleva viihdetuotanto ja väkiluvun huima kasvu olivat keskeisiä syitä muutolle Los Angelesiin. San Franciscoon avattiin kunniapääkonsulaatti, ja Los Angelesin kaupallisen- ja teollisuussihteerien toimistojen yhteydessä aloitti Suomen Pääkonsulaatti.

Pääkonsulaatin viimeistä muuttoa edeltäneenä vuonna olivat kaupallisen sihteerin toimisto, nykyisin Ulkomaankauppaliiton alainen Finpro, Finland Trade Center, ja teollisuusihteerin-toimisto, Tekesin (Teknologian kehittämiskeskus) alainen National Technology Agency of Finland siirtyneet Pohjois-Kaliforniaan, San Franciscon eteläpuolella sijaitsevaan Piilaaksoon.

Pääkonsulaatin toiminta nykyisissä sille räätälöidyissä tiloissa keskittyy edelleen suomalaisen teknologian ja osaamisen sekä kulttuurin vienninedistämiseen ja siitä tiedottamiseen. Konsulipalvelut ja passi- ja maahantuloasiat ovat lisääntyneet huomattavasti viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana, jo pelkästään pääkonsulaatin toimialueen - kolmentoista läntisen osavaltion - alueella asuvien suomalaisten lukumäärän mukana.

Parinkymmenen vuoden aikana vaikuttaneista entisistä pääkonsuleista mainittakoon toimiston muuton Los Angelesiin hoitanut ja nykyisen residenssin hankkinut Lasse Oka, ja Kurt Uggeldahl, Jussi Montonen, Tapio Saarela, Jörn Donner, Maria Serenius, Erkki Huittinen, Manu Virtamo, Kirsti Westphalen, Juha Markkanen ja Stefan Lindström.