Team Finland -verkosto

Team Finland USA –verkosto vahvistaa Suomen taloudellisia ulkosuhteita, tukee yritysten kansainvälistymistä ja edistää Suomeen suuntautuvia investointeja. Lisäksi Team Finland USA –verkosto vahvistaa positiivista maakuvaa Suomesta tukemaan Suomen kaupallistaloudellista työtä Yhdysvalloissa.

Team Finland USA –verkoston tavoitteena on lisätä Suomen taloudellista vaikutusta globaalisti ja alueellisesti, edistää tavara- ja palvelukauppaa sekä kahdenvälisiä investointeja Suomen ja Yhdysvaltojen välillä.

Team Finland USA -verkosto pyrkii vahvistamaan kuvaa Suomesta johtavana osaamiseen ja innovaatioon panostavana taloutena, jossa luodaan älykkäitä ratkaisuja 21. vuosisadan tarpeisiin. Se pyrkii edistämään yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistoimintaa ja houkuttelemaan yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehitystyötä Suomessa.

Team Finland USA –verkosto tunnistaa trendejä ja mahdollisuuksia Yhdysvaltojen markkinoilla, tukee suomalaisia yrityksiä niiden kansainvälistymisessä sekä tarjoaa koulutusta ja apua markkinoille pääsyn helpottamiseksi. Verkosto myös auttaa suomalaisia kasvuyrityksiä saamaan rahoitusta Yhdysvalloista ja helpottaa niiden markkinoille pääsyä.

Suomen vahva ja myönteinen maakuva luo pohjaa Team Finland USA –verkoston toiminnalle. Maakuvatyöllä ja suomalaisen osaamisen ja vahvuuksien viestimisellä pyritään luomaan suotuisaa toimintaympäristöä Team Finland USA –verkoston toiminnalle sekä kaupan että kulttuurin alalla.

Team Finland USA –verkostoon kuuluvat:

Suomen suurlähetystö Washington DC:ssä, Suomen pääkonsulaatit New Yorkissa ja Los Angelesissa, Business Finlandin toimisto New Yorkissa sekä toimistot Washington DC:ssä ja Piilaaksossa sekä puolustusasiamiehen toimisto Washington DC:ssä.

Team Finland USA –verkosto tekee läheistä yhteistyötä Yhdysvalloissa TF-kumppaneidensa kanssa. Näihin kuuluvat suomalaisamerikkalaiset kauppakamarit, Suomen kunniakonsulit sekä Suomen kulttuuri-instituutti New Yorkissa.

TF-koordinaattorina Yhdysvalloissa toimii Business Finlandin maajohtaja Petri Haahti (petri.haahti (at) businessfinland.fi).