Pääkonsuli, Suomen pääkonsulaatti, New York

Suurlähettiläs Jarmo Sareva

Syyskuu 2022 –

Jarmo Sareva nimitettiin Suomen pääkonsuliksi New Yorkiin 1.9.2022 alkaen. Ennen nimittämistään New Yorkiin Sareva toimi Helsingissä Suomen kyberasioiden suurlähettiläänä vuosina 2021-2022 ja Suomen ensimmäisenä innovaatio-suurlähettiläänä vuosina 2018- 2021.

Suurlähettiläs Sareva omaa runsaasti kokemusta sekä monen- että kahdenvälisestä diplomatiasta. Vuodesta 2006 vuoteen 2018 hän toimi eri tehtävissä YK:ssa New Yorkissa ja Genevessä, muun muassa YK:n aseidenriisuntaosastonGeneven-toimiston päällikkönä ja YK:n aseidenriisuntatutkimusinstituutin (UNIDIR) johtajana.

Suurlähettiläs Sarevan aiempaan diplomaattikokemukseen kuuluu myös asevalvontayksikön päällikkyys Helsingissä ja toimiminen suurlähettiläänä sekä Suomen pysyvän edustajan sijaisena YK-edustustossa New Yorkissa. Lisäksi hän työskennellyt ulkomaanedustustoissa Moskovassa, Washington D.C.:ssä ja Wienissä. 2000-luvun alussa Sareva toimi YK:n yleiskokouksen 55. istunnon puheenjohtaja Harri Holkerin kabinetin päällikkönä ja YK:n Irak-valvontakomission (UNMOVIC) pääjohtajan tri Hans Blixin erityisavustajana.

Innovaatiolähettiläänä hän keskittyi ihmiskeskeiseen digitaaliseen yhteistyöhön globaalilla tasolla. Sareva johti erityisesti Suomen työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi teknologian ja innovaatioiden sekä sidosryhmien välisen yhteistyön avulla tekoälyn, digitaalisen osallisuuden ja digitaalisten julkishyödykkeiden alalla. Hän työskenteli menestyksekkäästi myös YK:n läsnäolon laajentamiseksi Helsingissä. Kyberasioiden suurlähettiläänä hän keskittyi muun muassa edistämään suomalaista mallia onnistuneista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista kybermaailmassa sekä vahvistamaan vastuullisen valtiokäyttäytymisen normeja kyberympäristössäavaruudessa monenvälisen kyberdiplomatian avulla.

Suurlähettiläs Sareva on suorittanut maisterintutkinnon Washingtonin Johns Hopkins-yliopiston School of Advanced International Studies-tiedekunnassa. Hän on myös valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 1982. Sareva on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta ja kaksi lastenlasta.