Asevelvollisen passi tai henkilökortti

Jos olet asevelvollinen, sinun on passia tai henkilökorttia hakiessasi esitettävä selvitys siitä, että passin tai henkilökortin myöntämiselle ei ole passilaissa mainittuja esteitä. Ellet esitä selvitystä, asiaa käsittelevä henkilö pyytää sen Suomen viranomaisilta ennen kuin passi tai henkilökortti myönnetään.

Esteettömyyden voit osoittaa:

  • sotilaspassilla
  • rauhan ajan palveluksesta vapautetulle annetulla kutsuntatodistuksella tai muulla vastaavalla päätöksellä
  • kokonaan asepalveluksesta vapautetulle annetulla kutsuntatodistuksella
  • sotilasviranomaisen antamalla esteettömyystodistuksella
  • siviilipalvelustodistuksella.

Jos Sinulla ei ole esteettömyysselvitystä mukana, niin edustusto tarkistaa maanpuolustusvelvollisuuden hoitamisen tilanteen viranomaisilta. Jos et ole suorittanut ase- tai siviilipalvelusta, passi tai henkilökortti myönnetään enintään sen vuoden loppuun, jolloin täytät 28 vuotta.

Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisen vapautus

Jos olet kaksoiskansalainen, sinut voidaan vapauttaa asevelvollisuudesta. Suomen ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen mukaan Yhdysvalloissa pysyvästi asuva Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalainen ei ole velvollinen suorittamaan varusmiespalvelua Suomessa. Sinut voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos muutat Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona täytät 30 vuotta. Kaksoiskansalaisena sinun on huolehdittava, että tieto kaksoiskansalaisuudestasi on merkitty Suomen väestörekisteriin ja osoitetiedot ovat ajan tasalla.

Katso Finlexistä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)  ​​​​​​Ulkomailla asuvan toisien valtion kansalaisen velvollisuus tulla kutsuntaan ja palvelukseen 75 §.

Katso Finlexistä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ”Sopimus Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä eräiden kummankin sopimuspuolen kansalaisuuden omaavien henkilöiden vapauttamisesta sotilaallisista velvollisuuksista.”

 

Jos olet kaksoiskansalainen ja asut pysyvästi Yhdysvalloissa ja haluat säilyttää Suomen kansalaisuuden, lue ohjeet  22-v. kansalaisuuden säilyttämiseen.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)