Markkinamahdollisuudet Yhdysvalloissa

Yhdysvallat on Suomen talouden ja hyvinvoinnin kannalta merkittävin yksittäinen markkina. Kasvaneen suurvaltakilpailun myötä lisääntyneet geopoliittiset riskit  korostavat Yhdysvaltain markkinoiden tärkeyttä suomalaisyrityksille. Suomen Nato-jäsenyys tukee sekin osaltaan taloudellisia ja teknologisia yhteyksiä Yhdysvaltoihin. Teknologia- ja tiedeyhteistyö myös omalta osaltaan tukevat kaupallisten suhteiden kehittämistä.

Yhdysvalloissa on kysyntää suomalaiselle osaamiselle

Suomen tavoitteet edistää kaksoisiirtymää (digitaalinen murros ja vihreä siirtymä) tukevat hyvin Yhdysvaltojen omia tavoitteita. Sen lisäksi Suomen teknologinen edelläkävijyys, korkeatasoinen koulutus, sekä korkealuokkaiset tuotteet ja palvelut ovat omiaan tukemaan Yhdysvaltojen sisäisiä tavoitteita tuotannon tehostamisessa ja ilmastotavoittiden saavuttamiseksi.

Koostamme kerran vuodessa yleiskatsauksen Yhdysvaltojen markkinatilanteesta.

Maa-analyysi: Yhdysvaltojen markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Edustuston raportit (Country Outlook)