Asevelvollisuus

Jos olet miespuolinen Suomen kansalainen ja asut ulkomailla, olet kutsunnanalainen sinä vuonna kun täytät 18 vuotta. Voit hoitaa kutsuntavelvoitteesi asuinmaassasi olevan Suomen edustuston välityksellä.

 

Neljä asevelvollista varusteissaan seisoo korkealla kalliolla, taustalla järvi.
Kuva: Puolustusvoimat

Jos sinulla on useampi kansalaisuus, saatat toisen kotimaasi lainsäädännön mukaan olla asevelvollinen, vaikka olisitkin suorittanut asevelvollisuuden Suomessa. 

Ellet ole suorittanut ase- tai siviilipalvelusta, voidaan passi myöntää sinulle enintään sen vuoden loppuun, jolloin täytät 28 vuotta.

Puolustusvoimien aluetoimistot auttavat ja palvelevat asevelvollisia. Ulkomailla asuvan aluetoimisto määräytyy henkilön väestökirjanpitokunnan mukaan.

Lisätietoja Puolustusvoimien sivuilta.

 

Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisen vapautus

Jos olet kaksoiskansalainen, sinut voidaan vapauttaa asevelvollisuudesta. Suomen ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen mukaan Yhdysvalloissa pysyvästi asuva Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalainen ei ole velvollinen suorittamaan varusmiespalvelua Suomessa. Sinut voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos muutat Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona täytät 30 vuotta. Kaksoiskansalaisena sinun on huolehdittava, että tieto kaksoiskansalaisuudestasi on merkitty Suomen väestörekisteriin ja osoitetiedot ovat ajan tasalla.

Katso Finlexistä  ​​​​​​Ulkomailla asuvan toisien valtion kansalaisen velvollisuus tulla kutsuntaan ja palvelukseen 75 §.

Katso Finlexistä ”Sopimus Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä eräiden kummankin sopimuspuolen kansalaisuuden omaavien henkilöiden vapauttamisesta sotilaallisista velvollisuuksista.”