Ansöka om pass för värnpliktig

Om du är värnpliktig ska du då du ansöker om pass lägga fram en utredning om att det inte föreligger något sådant hinder för utfärdande av pass som avses i passlagen. Om ingen utredning läggs fram begär den person som sköter ärendet vid utrikesministeriet en utredning av de finländska myndigheterna innan beslutet att utfärda pass fattas.

Du kan påvisa att hinder inte föreligger med:

  • ett militärpass
  • ett uppbådsintyg för den som är befriad från tjänstgöring under fredstid eller annat motsvarande beslut
  • ett uppbådsintyg för den som är helt befriad från värnplikt
  • ett hinderlöshetsintyg som utfärdats av en militärmyndighet
  • ett civiltjänstgöringsintyg

 

Ifall du inte har något hinderlöshetsintyg med dig så kontrollerar representationen  via myndigheterna status för värnpliktsskyldighet. Ifall du inte har avtjänat militär- eller civiltjänstgöring, beviljas pass eller identitetskort högst fram till slutet av det år då du fyller 28 år.

Befrielse för personer med medborgarskap i både Finland och USA

Ifall du innehar dubbelt medborgarskap kan du befrias från militärtjänstgöring. I enlighet med avtal mellan Finland och USA är en person som stadigvarande bor i USA, och som innehar medborgarskap i både Finland och USA, inte skyldig att avtjäna värnplikt i Finland. Du kan dock tvingas till tjänstgöring ifall du flyttar till Finland före utgången av det år då du fyller 30 år. Som dubbel medborgare bör du se till att informationen om ditt dubbla medborgarskap finns antecknad i det finska befolkningsregistret och att adressuppgifterna är de aktuella.

Titta i Finlex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) ​​​​​​utomlands bosatt person som är medborgare i en annan stat och är skyldig att infinna sig till uppbåd och tjänstgöring 75 §.

Titta i Finlex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) för att läsa avtalet mellan Republiken Finland och Amerikas Förenta Stater  om befriande av personer med bägge medborgarskapen från militära skyldigheter: ”Sopimus Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä eräiden kummankin sopimuspuolen kansalaisuuden omaavien henkilöiden vapauttamisesta sotilaallisista velvollisuuksista.”

Om du är dubbelmedborgare som bor permanent i USA och vill behålla ditt finska medborgarskap, läs instruktioner för behållande av finskt medborgarskap när du fyller 22 år (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).