Vanliga frågor och svar

Skall jag fråga finska eller svenska myndigheter? Finlands ambassad svarar i första hand på förfrågningar som berör finska myndigheter. Vänligen kontakta direkt den ansvarige svenska myndigheten eller Sveriges ambassad i Helsingfors för information som berör svenska myndigheter.

Advokater

Sveriges advokatsamfund(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Finlands advokatsamfund(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Bevis om finskt medborgarskap

Flera svenska banker kräver att dubbelmedborgare bevisar sitt finska medborgarskap. Om din bank i Sverige kräver att du bevisar ditt finska medborgarskap och du saknar finskt pass eller ID-kort, kan du via Finlands befolkningsdatasystem, DVV, beställa ett intyg som motsvarar personbevis. Du kan beställa intyget med finsk E-legitimation, eller med en beställningsblankett via E-post. Läs mer på DVV:s webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Bil

Kontakta Tullen (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)för information om användning av utlandsregistrerad bil i Finland och införsel av flyttbil 

Vinterdäck

Aktuell information om regler för vinterdäck och dubbdäck i Finland finns hos Transport- och kommunikationsverket. (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 

Information om vad som gäller i Sverige angående vinterdäck och dubbdäck finns hos Transportstyrelsen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Båtliv

Djur

Införsel av djur till Finland

Livsmedelsverket(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) ger information om in- och utförsel av sällskapsdjur från alla EU-länder, Norge och Schweiz,
e-post: [email protected] (Öppnar nytt fönster)

Införsel av djur till Sverige

Information om införsel och registrering av djur i Sverige ges av Jordbruksverket(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Dödsfall

Finsk medborgare som avlider i Sverige

Skatteverket informerar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) i Finland  om en finsk medborgare avlider i Sverige.  Undantaget är personer som har både svenskt och finskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap). Skälet till detta är att endast det svenska medborgarskapet registreras i folkbokföringen i Sverige även om man har ett eller flera utländska medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. Därför måste anhöriga till en dubbelmedborgare som dör i Sverige se till att dödsdagen registreras i det finska befolkningsdatasystemet. Dödsintyget kan beställas från Skatteverket och skickas direkt till  (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)enheten i Seinäjoki (Öppnar nytt fönster).  Ett svenskt dödsintyg är liksom övriga personbevis giltiga i Finland och behöver inte översättas. Det räcker med Skatteverkets stämpel och underskrift av handläggaren.

  • I första hand är det de anhöriga som tar hand om begravning och bouppteckning.
  • Om dödsboet saknar egna medel kan de anhöriga ansöka om begravningsbidrag från de sociala myndigheterna på den avlidnes hemort och ta hand om begravning och bouppteckning med hjälp av en lokal begravningsentreprenör.
  • Ifall den avlidne ska transporteras i kista eller urna till Finland sköter den anlitade begravningsentreprenören pappersarbetet.

Vid dödsfall av COVID-19 och repatriering i kista från Sverige till Finland bör följande observeras:

Begravningsbyråer(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Finsk eller finländsk? 

Användningen av adjektiven finsk och finländsk och av substantiven finne och finländare:
Finländsk är det övergripande adjektivet för något som hänför sig till Finland, medan finsk används om sådant som har att göra med finska språket eller den finska kulturen. Finländsk litteratur är all litteratur som skrivs i Finland eller av finländare även om den skrivs på svenska och finsk litteratur är litteratur skriven på finska, även om den skrivs t.ex. i Sverige av en sverigefinländare. Då språket inte är relevant kan adjektivet finsk användas, t.ex. finska flaggan, finska piroger, finsk design.
En finne är en finskspråkig finländare. En finländare kan även vara svenskspråkig, dvs. finlandssvensk.

Flytt till Finland

Hittegods

Om du har tappat bort något i Sverige kan du kontakta polisen i Sverige(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), tel. 114 14. Från utlandet tel. 00 46 77 114 1400.

Transportbolagen har vanligtvis egen hittegodshantering som tar hand om ägodelar som glömts kvar på bussar, tåg och flygplan: Stockholm-Arlanda Flygplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Stockholms lokaltrafik(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och SJ(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Finska pass och körkort som lämnats in till svenska polisen som hittegods skickas vidare till Finlands ambassad i Stockholm som försöker kontakta dess innehavare. Pass och körkort kan antingen hämtas på ambassaden eller skickas till polisen i Finland mot postavgift.

Krigsbarn

Frågor som rör f.d. finska krigsbarn hänvisas till Riksarkivet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Sverige eller Riksarkivet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Finland.

Körkort

Ett körkort som har utfärdats av ett EU-land godkänns inom EU.  Om man flyttar från ett EU-land till ett annat behöver körkort vanligtvis inte bytas ut. När körkortets giltighet har gått ut ska det förnyas i den kommunen där man är bosatt. Inom EU ansöker man om nytt körkort och förnyar sitt gamla körkort i det landet där man är bosatt. Detta gäller även försvunna, förstörda eller skadade körkort.

Mer information: Transportstyrelsen/Körkort(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 

I Finland är Transport- och kommunikationsverket Traficom(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) ansvarig myndighet i körkortsfrågor. Ajovarma(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) fungerar som Traficoms samarbetspartner och tar emot ansökan som berör körkort och andra tillstånd.

Läkemedel

För information om införsel av läkemedel till Finland, kontakta:

För information om införsel av läkemedel till Sverige, kontakta:

Mer information om läkemedel och utlandsresor:

1177 Vårdguiden: Resa med läkemedel till/från Sverige(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Fimea: Läkemedel och utlandsresor(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Kela: Läkemedel och resor(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Medborgarrådgivning

Medborgarrådgivningen leder dig till rätt offentlig tjänst i Finland. Medborgarrådgivningen hjälper medborgare att hitta fram till rätt myndighet eller elektronisk tjänst för att kunna sköta sina ärenden, samt svarar på allmänna frågor gällande Finlands offentliga tjänster. Se mer på Medborgarrådgivnings webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Namnändring

Instruktioner för att registrera namnändringen som är gjord i Sverige till Finland:

Beställ ett personbevis från Skatteverket(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Sverige. Personbeviset ska vara kompletterat med information om namnändringen. Om du har bytt namn p.g.a. giftermål ska det finnas information om din make/maka, datum för giftermålet och datum samt lagparagraf för namnändringen. Om du har bytt namn p.g.a. skilsmässa ska det finnas information om din make/maka, datum för giftermålet och datum samt lagparagraf för namnändringen.

Personbeviset med ovannämnda kompletteringar skickar du direkt till Myndigheten för Digitalisering och befolningsdatas (MBD) enhet i Seinäjoki (Öppnar nytt fönster).

                                        

Ett svenskt personbevis är giltigt i Finland och behöver inte översättas, det räcker med Skatteverkets stämpel och underskrift av handläggaren.

Pension

Information om pension från Finland till utlandet: Kela (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Folkpensionsanstalten (FPA)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) sköter om folkpensionerna i Finland.

Arbetspension från Finland

För arbetspensioner som betalas från Finland kontakta din egen arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Mer information finns på Arbetspensions webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Skatter

Skatteinformation finns på Skatteförvaltningens(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) webbplats.

Skatteförvaltningens servicenummer(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Straffregisterutdrag

Straffregisterutdrag begärs i Finland från Straffregistercentralen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Utdragen är avgiftsbelagda.

I Sverige begärs  utdrag ur belastningsregistret från Polisen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Tolkar och översättare

Finlands tolkar och översätter kan sökas på Finlands översättar- och tolkförbundets webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Sveriges tolkar och översättare kan sökas på Kammarkolleriets webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). 

Beskickningar gör inte översättningar eller sköter tolkning. Ambassaden och honorärkonsulat ansvarar inte för innehållet i extern tjänst.


Tull

På Tullens webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) finns information om bl.a. tullbestämmelser (t.ex. införsel- och utförselrestriktioner).

Information om rådgivning för privatpersoner finns också på Tullens webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Vapen

Anvisningar angående införsel och överföring av skjutvapen, skjutförnödenheter och vapendelar till Finland fås från Tullen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Mer information om Polisens tillsyn över skjutvapen på Polisens webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Vigsel

Information om vigsel i utlandet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (MDB)s webbplats och på Evangelisk-lutherska kyrkans (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)webbplats: Vigsel utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)  (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Visum och uppehållstillstånd för finska medborgare

Då du reser eller flyttar utomlands ska du i god tid hos destinationslandets myndigheter ta reda på ifrågavarande lands inresebestämmelser och nödvändiga resedokument. Finlands utrikesministerium kan inte ge anvisningar om andra länders inreseärenden.

Om visum, uppehålls- och arbetstillstånd samt tullbestämmelser får du information hos destinationslandets myndigheter. Kontakta destinationslandets beskickning i Sverige(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Om landet inte har någon beskickning i Sverige, ta reda på var närmaste beskickning finns som sköter finländska medborgares inreseärenden för destinationslandet i fråga.

Om du till exempel ska resa eller flytta till Kina, var i kontakt med Kinas ambassad i Sverige.

Kontrollera att ditt pass gäller tillräckligt länge efter resans slut i god tid innan du ska resa.

På sin webbplats(Länk till en annan webbplats.) har Internationella lufttransportförbundet (IATA) en tjänst med vilken du kan kontrollera visum- och passregler för olika länder.  

Finlands ambassad ansvarar inte för uppgifternas korrekthet eller giltighet.

När behöver du uppehållstillstånd? Alla länder har sina egna inresebestämmelser som varierar. Ta kontakt med det landets myndigheter som du ska åka till. Som EU-medborgare kan du vistas och arbeta i ett annat EU-land än ditt hemland i upp till tre månader. Efter det måste du registrera din uppehållsrätt hos de lokala myndigheterna i det landet där du vistas.

Värnplikt — Militärtjänsten i Finland

Enligt finsk lag är varje manlig finsk medborgare värnpliktig . Denna medborgerliga plikt som stadgas i 1 § värnpliktslagen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) gäller från början av det år mannen fyller 18 år och fortsätter till utgången av det år då han fyller 60 år.

Personer bosatta i Sverige skickar sin inkallelseorder direkt till Försvarsmaktens regionalbyråer(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

En finsk medborgare som även innehar svenskt medborgarskap är inte uppbådspliktig och behöver inte göra värnplikt i Finland under den tid han är fast bosatt i Sverige. Avtalstolkningen baseras på de registrerade uppgifterna om adress och medborgarskap i det finländska befolkningsdatasystemet. Det är därför viktigt att kontrollera sina uppgifter hos folkbokföringen (D(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)VV(Länk till en annan webbplats.)) så att de är korrekta.

Mer information om militärtjänstgöring i Finland finns på Försvarsmaktens(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) webbplats.