Anmälan om äktenskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och ingår äktenskap utomlands ska du lämna en anmälan om detta till det finska befolkningsdatasystemet.

Vid vigsel inför en utländsk myndighet ska du av den som förrättar vigseln ta reda på vilka handlingar som behövs. Ett finskt intyg över hindersprövning avfattat på flera språk kan beställas av hemortens magistrat. Handlingar som används utomlands ska också legaliseras.

Vissa präster som är verksamma inom den finska evangelisk-lutherska kyrkans arbete bland utlandsfinländare har rätt att viga till äktenskap utomlands. Du hittar ytterligare uppgifter på kyrkans webbplats.

Det är inte möjligt att ingå äktenskap på en finsk ambassad.

Skicka anmälan till magistraten

Skicka anmälan om finsk medborgare som vigts utomlands till magistraten. Du kan också lämna in eller posta den till en finsk beskickning utomlands som skickar den till magistraten för registrering.

Bifoga vigselattesten i original eller en kopia av attesten som bestyrkts av en finsk beskickning. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. När handlingen översätts utomlands ska den vara legaliserad. En i Finland auktoriserad translators översättning duger som sådan.

Blankett

Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare (pdf, som man kan fylla i i rutan)

Finsk medborgare som gifter sig i Sverige

Då en finsk medborgare gifter sig i Sverige informerar Skatteverket automatiskt Finlands ambassad i Stockholm. Eftersom personer med dubbelt medborgarskap endast är registrerade som svenska medborgare i Sverige skickas ingen information om ändring i dubbelmedborgares civilstånd till ambassaden.  Därför måste en dubbelmedborgare som gifter sig i Sverige själv uppdatera sina uppgifter om civilstånd och eventuella namnbyten i det finska befolkningsdatasystemet. Ett personbevis där civilstånd och namnuppgifter framgår kan beställas från Skatteverket och skickas direkt till magistraternas enhet i Jakobstad, kontaktuppgifter finns på magistratens webbsida. Ett svenskt personbevis är giltigt i Finland och behöver inte översättas, det räcker med Skatteverkets stämpel och underskrift av handläggaren..