Prislista

Som betalningsmedel accepteras bank- eller kreditkort (ej American Express).  Vi tar inte emot kontanter.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Pass

175 1 970 kr

Snabbpass

195 2 200 kr

Tillfälligt pass

210 2 370 kr

Laissez Passer resedokument

175 1 970 kr

Emergency Travel Document ETD

195 2 200 kr

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 1 970 kr

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 1 970 kr

Identitetskort

96 1 080 kr

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 720 kr

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 340 kr
Försändelse av det färdiga passet / ID-kortet    
1–3 st. ID-kort, betalas på förhand på konsulatet    80 kr
1–2 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   90 kr
3–5 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   105 kr
6 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   125 kr

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Schengenvisum

80 900 kr

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 450 kr

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 390 kr

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 1 350 kr

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 kr

Omprövningsbegäran

170 1 920 kr

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 860 kr

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 5 300 kr

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 8 340 kr

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 520 kr

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 5 410 kr

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 280 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 5 410 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 950 kr

Första uppehållstillstånd för företagare

690 7 780 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 520 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 5 410 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 280 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 8 340 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 520 kr

Uppehållstillstånd för studier

450 5 070 kr

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 950 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 3 040 kr

D-visum, papperansökan

120 1 350 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 2 710 kr

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 1 070 kr

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Medborgarskapsanmälan

220 2 480 kr

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 1 690 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 130 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 900 kr

Befrielsenansökan

690 7 780 kr

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 130 kr

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Intyg av notarius publicus

30 340 kr

Offentligt köpvittne

160 1 800 kr

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 450 kr

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 340 kr