Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Som betalningsmedel accepteras bank- eller kreditkort (ej American Express).  Vi tar inte emot kontanter.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Pass

235 2 630 kr

Snabbpass

255 2 860 kr

Tillfälligt pass

270 3 030 kr

Laissez Passer resedokument

235 2 630 kr

En provisorisk EU-resehandling

255 2 860 kr

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 2 630 kr

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 2 630 kr

Identitetskort

60 670 kr

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 900 kr

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 780 kr

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 560 kr

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 340 kr
Försändelse av det färdiga passet / ID-kortet    
1–5 st. ID-kort, betalas på förhand på konsulatet      90 kr
1–2 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   100 kr
3–5 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   120 kr
6 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   130 kr

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Schengenvisum

90 1 010 kr

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

45 500 kr

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 390 kr

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 780 kr

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

67.50 760 kr

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 kr

Omprövningsbegäran

255 2 860 kr

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 830 kr

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 5 270 kr

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 8 300 kr

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 6 050 kr

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 5 380 kr

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 260 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 5 380 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 4 490 kr

Första uppehållstillstånd för företagare

690 7 740 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 490 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 5 380 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 260 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 8 300 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 6 050 kr

Uppehållstillstånd för studier

450 5 050 kr

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 920 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 3 030 kr

D-visum, papperansökan

120 1 350 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 2 690 kr

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 1 070 kr

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Medborgarskapsanmälan

220 2 470 kr

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 1 680 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 120 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 900 kr

Befrielsenansökan

690 7 740 kr

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 120 kr

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 670 kr

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 560 kr

Offentligt köpvittne

160 1 790 kr

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 450 kr

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 1 680 kr

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 500 kr