Prislista

Som betalningsmedel accepteras bank- eller kreditkort (ej American Express).  Vi tar inte emot kontanter.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Pass

140 1 470 kr

Snabbpass

160 1 680 kr

Tillfälligt pass

175 1 830 kr

Laissez Passer resedokument

140 1 470 kr

Emergency Travel Document ETD

140 1 470 kr

Tillfälligt främlingspass

45 470 kr

Identitetskort

90 940 kr

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 610 kr

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 310 kr
Försändelse av det färdiga passet / ID-kortet    
1–3 st. ID-kort, betalas på förhand på konsulatet    75 kr
1–2 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   80 kr
3–5 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   100 kr
6 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   115 kr

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Schengenvisum

80 840 kr

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 420 kr

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 370 kr

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 kr

Omprövningsbegäran

170 1 780 kr

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 450 kr

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 4 930 kr

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 7 230 kr

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 5 140 kr

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 6 390 kr

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 4 300 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 5 030 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 670 kr

Första uppehållstillstånd för företagare

690 7 230 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 140 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 6 390 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 4 300 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 7 230 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 140 kr

Uppehållstillstånd för studier

450 4 720 kr

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 3 670 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 830 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 2 520 kr

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Medborgarskapsanmälan

200 2 100 kr

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 570 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 050 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 840 kr

Befrielsenansökan

590 6 180 kr

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 050 kr

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Intyg av notarius publicus

30 310 kr

Offentligt köpvittne

160 1 680 kr

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 420 kr

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 310 kr