Prislista

Som betalningsmedel accepteras bank- eller kreditkort (ej American Express).  Vi tar inte emot kontanter.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Pass

140 1 470 kr

Snabbpass

160 1 680 kr

Tillfälligt pass

175 1 830 kr

Laissez Passer resedokument

140 1 470 kr

Emergency Travel Document ETD

140 1 470 kr

Tillfälligt främlingspass

45 470 kr

Identitetskort

90 940 kr

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 610 kr
Försändelse av det färdiga passet / ID-kortet    
1–3 st. ID-kort, betalas på förhand på konsulatet    75 kr
1–2 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   80 kr
3–5 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   100 kr
6 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   115 kr

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Schengenvisum

80 840 kr

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 420 kr

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 370 kr

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 kr

Omprövningsbegäran

170 1 780 kr

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 450 kr

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 4 930 kr

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 7 230 kr

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 5 140 kr

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 6 390 kr

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 4 300 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 5 030 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

350 3 670 kr

Första uppehållstillstånd för företagare

690 7 230 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 5 140 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 6 390 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

410 4 300 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 7 230 kr

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 5 140 kr

Uppehållstillstånd för studier

450 4 720 kr

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 3 670 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 830 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 2 520 kr

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Medborgarskapsanmälan

200 2 100 kr

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 570 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 050 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 840 kr

Befrielsenansökan

590 6 180 kr

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 050 kr

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (SEK)

Intyg av notarius publicus

30 310 kr

Offentligt köpvittne

160 1 680 kr

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 420 kr

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 310 kr