Prislista

Som betalningsmedel accepteras bank- eller kreditkort (ej American Express).  Vi tar inte emot kontanter.

Pass och identitetskort

Pass

140 1 470 kr

Snabbpass

160 1 680 kr

Tillfälligt pass

175 1 830 kr

Identitetskort

90 940 kr

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 610 kr
Försändelse av det färdiga passet / ID-kortet    
1–3 st. ID-kort, betalas på förhand på konsulatet    70 kr
1–2 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   75 kr
3–5 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   90 kr
6 st. pass, betalas på förhand på konsulatet   105 kr

Inresetillstånd

Schengenvisum

60 630 kr

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 370 kr

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 kr

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 4 930 kr

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

420 4 400 kr

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

600 6 290 kr

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

400 4 190 kr

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 5 760 kr

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

350 3 670 kr

Uppehållstillstånd för studier

360 3 770 kr

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

300 3 140 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

250 2 620 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

220 2 310 kr

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 2 100 kr

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 570 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 050 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 840 kr

Befrielsenansökan

480 5 030 kr

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 520 kr

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 310 kr

Offentligt köpvittne

160 1 680 kr

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 420 kr