Prislista

Som betalningsmedel accepteras bank- eller kreditkort (ej American Express).  Vi tar inte emot kontanter.

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 840 kr

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 420 kr

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 370 kr

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 kr

Omprövningsbegäran

170 1 780 kr

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 450 kr

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 4 930 kr

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 6 710 kr

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 5 140 kr

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 5 870 kr

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 4 300 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 5 030 kr

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 3 670 kr

Uppehållstillstånd för studier

450 4 720 kr

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 3 670 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 830 kr

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 2 520 kr