Finland och Sverige

Sverige erkände Finlands självständighet den 4 januari 1918. Diplomatiska förbindelser knöts den 10 januari 1918.