Finlands ambassadör i Sverige

Ambassadör Maimo Henriksson. Foto: Petri Krook

Ambassadör Maimo Henriksson

Republikens president förordnade utrikesrådet Maimo Henriksson till chef för Finlands ambassad i Stockholm från och med den 1 september 2021.

Henriksson kommer närmast från posten som avdelningschef för utrikesministeriets östavdelning, en tjänst hon innehaft sedan 2016. Innan dess var hon protokollchef 2015–2016 och ambassadör i Oslo 2010–2014. Inom utrikesförvaltningen har hon även tjänstgjort vid ambassaderna i Budapest och Moskva.

Henriksson har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1989. Hon är juris kandidat och ekonomie magister.