Meddelande om skilsmässa till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och skiljer dig utomlands måste du meddela om detta till Finlands befolkningsdatasystem.

I princip erkänns alla beslut om skilsmässa fattade i andra stater utan skilt fastställande. Vid behov kan Helsingfors tingsrätt på ansökan fastställa om ett skilsmässobeslut som fattats i ett annat land kan erkännas i Finland.

Skilsmässa i ett EU-land

Skilsmässa som beviljats i ett EU-land efter 1.3.2001 gäller i Finland som sådan om det till beslutet fogats ett intyg enligt EU:s bestämmelser. Du får intyget av den myndighet som beviljar skilsmässan och det behöver inte översättas.

Skilsmässa i andra länder

Över skilsmässa beviljad i ett annat land måste du ha ett officiellt legaliserat beslut i original eller en kopia bestyrkt i det land där beslutet getts. Beslutet ska vara översatt till finska, svenska eller engelska. Om översättningen är gjord utomlands måste också den vara legaliserad. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland duger som sådan.

Var ska beslutet lämnas in

Skilsmässobeslut kan sändas till Finland genom en finländsk ambassad eller ett konsulat eller så kan du skicka det själv direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Jakobstads enhet (PB 26, 68601 Jakobstad).

Finsk medborgares skilsmässa i Sverige

Då en finsk medborgare skiljer sig i Sverige informerar Skatteverket automatiskt Finlands ambassad i Stockholm. Eftersom personer med dubbelt medborgarskap endast är registrerade som svenska medborgare i Sverige skickas ingen information om ändring i dubbelmedborgares civilstånd till ambassaden.

On du är en dubbelmedborgare som skiljer sig i Sverige skall du själv uppdatera dina uppgifter om civilstånd och eventuella namnbyten i det finska befolkningsdatasystemet. Du kan beställa ett personbevis där civilstånd och namnuppgifter framgår  från Skatteverket och skicka det  direkt till Finland. Ett svenskt personbevis är giltigt i Finland och behöver inte översättas, det räcker med Skatteverkets stämpel och underskrift av handläggaren.

Se Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata