Styrkande av avskrifter vid beskickningar

Till Notarius publicus uppgifter vid en beskickning hör bl.a. att bestyrka kopior av handlingar. Bestyrkandet av en kopia förutsätter att sökande förevisar den ursprungliga handlingen, av vilken det tagits en kopia eller fotokopia. Fotokopior kan också tas vid beskickningen.

Bestyrkande av kopia

En kopias riktighet kan även styrkas av officiella notarien(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Ifall den part som begär om styrkande kräver att detta ska göras av den finska representationen, måste du personligen hämta detta från beskickningen eller honorärkonsulatet. Intyget är enligt serviceprislistan (Öppnar nytt fönster) avgiftsbelagd notaries tjänst.

Honorärkonsulat i Sverige (Öppnar nytt fönster)