Ansök om pass eller identitetskort i Sverige

  1. Lämna personligen in en ansökan på ambassaden i Stockholm eller det honorära generalkonsulatet i Göteborg.
  2. Se till att dina personuppgifter i det finska befolkningsdatasystemet är uppdaterade. En finsk medborgare kan avgiftsfritt kontrollera sina uppgifter i befolkningsdatasystemet en gång om året. Kontrollera och uppdatera dina uppgifter hos magistraterna
  3. Passet eller ID-kortet betalas i samband med ansökan. 
  4. Giltighetstiden för pass och ID-kort är högst 5 år.
  5. Handläggningstiden för ett vanligt pass är ca två veckor. För snabbpass är handläggningstiden ca 4 vardagar. Läs mer om olika typer av pass: Olika pass och expeditionsavgifter.