Finska medborgare behöver inte pass då de reser från Sverige till Finland. Vid behov kan medborgarskap kontrolleras vid gränsen.

Ansök om pass eller identitetskort i Sverige

  1. Lämna in ansökan personligen på ambassaden i Stockholm eller det honorära generalkonsulatet i Göteborg. Du kan också ansöka om pass vid någon av  Finlands beskickningar eller hos polisen i Finland.
  2. Se till att dina personuppgifter i det finska befolkningsdatasystemet är uppdaterade. En finsk medborgare kan avgiftsfritt kontrollera sina uppgifter i befolkningsdatasystemet en gång om året. Kontrollera och uppdatera dina uppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
  3. Kontrollera att du har alla handlingar som behövs.
  4. Passet eller ID-kortet betalas i samband med ansökan. 
  5. Giltighetstiden för pass och ID-kort är högst 5 år.
  6. Handläggningstiden för ett vanligt pass är ca två veckor. För snabbpass är handläggningstiden ca 4 vardagar. Läs mer om olika typer av pass: Olika pass och expeditionsavgifter.
  7. När ditt pass är färdigt ska du själv hämta det eller ge någon fullmakt att hämta det i ditt ställe. Detta gäller inte pass för minderåriga (under 18 år), som endast kan hämtas ut av vårdnadshavaren. Den som hämtar passet ska visa legitimation. Vid behov kan passet även skickas per post med tilläggsavgift.