Marknadsmöjligheter i Sverige

Sverige är Finlands viktigaste kumpan

Sverige är Finlands viktigaste bilaterala kumpan och handelspartner. Samarbetet har intensifierats och utvidgats inom utrikes- och säkerhetspolitiken, men även på en betydlig nivå inom handel. Stängningen av de ryska marknaderna har uppmuntrat en stor mängd finska företag att hitta ersättande marknader i just Sverige. Norra Sveriges 120 miljarders euros investeringar inom grön industriell omställning innebär ansenliga möjligheter för finska aktörer. För finska företag lönar det sig att rikta blicken mot bland annat bygg-, batteri-, stål-,  energi-, och försvarsindustri samt verksamhet som berör försörjningsberedskap och cirkulär ekonomi.

Vi sammanställer en gång om året en översikt av marknadsmöjligheter i Sverige.

Landsanalys: Svenska marknadsmöjligheter för finska företag (på finska)(Länk till en annan webbplats.)