Handlingar som behövs vid ansökan om pass eller identitetskort i Sverige

NB! Passansökan kan tas emot om dina uppgifter är uppdaterade i befolkningsdatasystemet. Anvisningar för att kontrollera uppgifterna finns här.

  • Personbevis för pass, högst 3 månader gammalt. Du kan beställa personbeviset från Skatteverket per telefon 0771 567 567 eller via webbsidan Skatteverket.se, se Instruktioner för att beställa personbevis på Skatteverkets hemsida (pdf). Gäller bara dig som bor permanent i Sverige.

  • Giltig id-handling
  • Tidigare pass (även om det gått ut)
  • Om ett giltigt pass är stulet eller förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in vid ansökan om nytt pass. För gammalt, ogiltigt pass behövs inte polisrapport.
  • I Stockholm tas foton till passansökan på ambassaden. Om du ansöker om pass vid honorära generalkonsulatet i Göteborg ska du ta med 1 st passfoto, färg eller svartvitt. Se polisens anvisningar för passfoto.
  • Män 18–30 år: militärpass, civiltjänstgöringsintyg eller uppbådsintyg .Om dessa saknas kontrolleras skyldigheten att försvara landet hos myndigheterna. Om militär- eller civiltjänstgöringen inte är genomförd kan passet utfärdas högst till utgången av det år då personen fyller 28 år.