Handlingar som behövs vid ansökan om pass eller identitetskort i Sverige

NB! Passansökan kan tas emot om dina uppgifter (mm. namn och medborgarskap) är uppdaterade i Finlands befolkningsdatasystem. Anvisningar för att kontrollera uppgifterna finns här. (Öppnar nytt fönster)
  • PERSONBEVIS, högst 3 månader gammalt. Om du bor permanent i Sverige kan du beställa personbeviset för "pass/utländskt pass" från Skatteverket per telefon 0771 567 567 eller via webbsidan Skatteverket.se(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).  Stämpel och underskrift behövs ej.

  • Minderårigt barn behöver ett eget personbevis i vilket det framgår föräldrarnas personuppgifter (namn och personnummer). Personbeviset beställer du från skatteverket i Sverige per telefon, tfn: 0771-567 567.

  • Giltig id-handling

  • Tidigare pass (även om det gått ut)

  • Om ett giltigt pass är stulet eller förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in vid ansökan om nytt pass. För gammalt, ogiltigt pass behövs inte polisrapport.

  • Män 18–30 år: militärpass, civiltjänstgöringsintyg eller uppbådsintyg .Om dessa saknas kontrolleras skyldigheten att försvara landet hos myndigheterna. Om militär- eller civiltjänstgöringen inte är genomförd kan passet utfärdas högst till utgången av det år då personen fyller 28 år.