Handlingar som behövs vid ansökan om pass eller identitetskort i Sverige

  • Personbevis för pass, högst 3 månader gammalt. Du kan beställa personbevis från Skatteverket per telefon 0771 567 567 eller via webbsidan: www.skatteverket.se se Instruktioner för att beställa personbevis på Skatteverkets hemsida (pdf)

  • Giltig id-handling
  • Tidigare pass (även om det gått ut)
  • Om ett giltigt pass är stulet eller förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in vid ansökan om nytt pass. För gammalt, ogiltigt pass behövs inte polisrapport.
  • I Stockholm tas foton till passansökan på ambassaden. Om du ansöker om pass vid honorära generalkonsulatet i Göteborg ska du ta med 1 st passfoto, färg eller svartvitt. Se polisens anvisningar för passfoto
  • Män 18–30 år: militärpass, civiltjänstgöringsintyg eller uppbådsintyg .Om dessa saknas kontrolleras skyldigheten att försvara landet hos myndigheterna. Om militär- eller civiltjänstgöringen inte är genomförd kan passet utfärdas högst till utgången av det år då personen fyller 28 år.