Intyg över att person lever

Intyg över att en person lever kan utfärdas på grundval av en utredning som framlagts till exempel för lyftande av pension eller för en bouppteckning som ska hållas i Finland. Personen som man ska utfärda intyg över att lever, bör personligen komma till beskickningen.

 

Levnadsintyg

Levnadsintyget kan fås även  av officiella notarien(Länk till en annan webbplats.).

Ifall den part som begär levnadsintyg kräver att detta ska göras av den finska representationen, måste du personligen hämta detta från beskickningen eller honorärkonsulatet.

Intyget är enligt serviceprislistan (Öppnar nytt fönster) avgiftsbelagd notaries tjänst och för detta ska du  personligt besöka vid beskickningen eller hos honorärkonsuln.

On du behöver ett levdadsintyg till exempel för bouppteckningen kan du beställa intyget (personbevis) från Skatteverket. Intyget skall innehålla Skatteverkets tjänstemans underskrift och stämpel. Intygen mellan Finland och Sverige behöver inte översättas. Ifall du behöver ett levnadsintyg för pensionen är intyget gratis. 

Honorära konsulat i Sverige (Öppnar nytt fönster)