Intyg över att person lever

Intyg över att en person lever kan utfärdas på grundval av en utredning som framlagts till exempel för lyftande av pension eller för en bouppteckning som ska hållas i Finland. Personen som man ska utfärda intyg över att lever, bör personligen komma till beskickningen.

 

Levnadsintyg

Levnadsintyget kan fås även  av notarius publicus(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Ifall den part som begär levnadsintyg kräver att detta ska göras av den finska representationen, måste du personligen besöka beskickningen eller honorärkonsulatet. Boka tid för besök vid ambassaden via tidsbokningskalendern(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) eller honorärkonsulat (Öppnar nytt fönster) per mejl.

Intyget är avgiftsbelagt enligt prislistan (Öppnar nytt fönster). Ett levnadsintyg som behövs för utbetalning av pension är gratis.

Om du behöver ett levnadsintyg till exempel för bouppteckningen kan du beställa ett personbevis från Skatteverket(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Personbeviset skall innehålla Skatteverkets tjänstemans underskrift och stämpel.