Familj och medborgarskap

Om du är finsk medborgare och bosatt utomlands ska du komma ihåg att meddela om dina uppgifter förändras. Du får till exempel meddelande om rösträtt endast om din adress är rätt i befolkningsregistret.

Här hittar du också information om värnplikt och om röstning utomlands.

Så här skickar du handlingarna till Myndigheten för digitalisering och befolknigsdata: 

Om du är endast finsk medborgare behöver du inte skicka handlingarna till Finland eftersom  Skatteverket informerar  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland om ändringarna. 

Om du är en dubbelmedborgare  skall du själv uppdatera dina uppgifter  i det finska befolkningsdatasystemet. Så här gör du:

1. Du beställer ett personbevis från Skatteverket. Ett svenskt personbevis är giltigt i Finland. Det räcker med Skatteverkets stämpel och underskrift av handläggaren.

2. Fyll i den blanketten (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)som ditt ärende gäller.

3. Skicka blanketten, kopior av pass(en) samt personbeviset med Skatteverkets stämpel och handläggarens underskrift till MDB/Seinäjoki, PL 168, FI - 60101 Seinäjoki, FINLAND.

Har du varit skriven på Åland före din flytt utomlands skall du skicka in handlingarna till adressen:
Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, AX - 22101 Mariehamn, ÅLAND.

Dokumenten som skickats in returneras inte.

Du kan också  besöka ambassaden för vidarebefordran av handlingarna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland. Tjänsten  debiteras  enligt prislistan (Öppnar nytt fönster).

Kontroll av egna uppgifter i Finlands befolkningsdatasystem inklusive medborgarskap

Kontroll av personuppgifter (finska medborgare kan kontrollera sina uppgifter avgiftsfritt en gång per år)

Anvisningar för överföring av utomlands bosatta finländares personuppgifter till befolkningsdatasystemet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.(Länk till en annan webbplats.)

Alternativ:

  1. Via Befolkningsregistercentralens kostnadsfria digitala service(Länk till en annan webbplats.) kan du kontrollera vilka uppgifter som registrerats om dig i befolkningsdatasystemet och anmäla vissa ändringar.  För att logga in behöver du ett chipförsett identitetskort och kortläsare till datorn eller internetbankkod från Finland.
     
  2. Om du inte har tillgång till elektronisk identifiering kan du kontrollera dina uppgifter genom att personligen besöka Myndigheten(Länk till en annan webbplats.) (Länk till en annan webbplats.)för digitalisering och befolkningsdatas lokala enhet(Länk till en annan webbplats.)  eller skriva ut och fylla i blanketten(Länk till en annan webbplats.) (Länk till en annan webbplats.) och skicka den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata DVV/Seinäjoki, PL 168, FI – 60101 SEINÄJOKI, FINLAND. Du kan även skanna eller ta en bild på blanketten och mejla den till [email protected]  eller som krypterad e-post(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Om du upptäcker några fel i dina uppgifter, vänligen kontakta DVV per telefon +358 295 536 230.