Usein kysytyt kysymykset

Kysynkö Suomen vai Ruotsin viranomaisilta? Suomen suurlähetystö välittää tietoa pääasiassa Suomen viranomaisiin liittyvistä kysymyksistä. Ruotsin viranomaisten toimivaltaan kuuluvissa asioissa ota yhteys suoraan Ruotsin asianomaisiin viranomaisiin tai Ruotsin suurlähetystöön Helsingissä.

Ajokortti

EU-maan myöntämä ajokortti tunnustetaan kaikkialla EU:n alueella. Jos muutat yhdestä EU-maasta toiseen, ajokorttia ei yleensä tarvitse vaihtaa. Ajokortin voimassaolon päätyttyä, tulee se uusia asuinkunnassa.

EU:n alueella ajokortti uusitaan asuinmaasta, koskee myös uuden ajokortin hankkimista kadonneen, anastetun tai rikkoutuneen tilalle. Lisätietoja antaa Transportsyrelsen

Aseet

Ampuma-aseiden ja tarvikkeiden tuonnista ja siirrosta Suomeen saa Tullista. Lisätietoja antaa Poliisihallituksen ampuma-asevalvonta.

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1§:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 60 vuotta.

Ruotsissa asuvana kutsuntavelvollisena lähetät kutsuntapaperisi suoraan Suomen puolustusvoimien aluetoimistoon.

Jos olet Suomen kansalainen, ja sinulla on myös Ruotsin kansalaisuus, et ole kutsunnanalainen eikä sinun tarvitse suorittaa asevelvollisuutta Suomessa sinä aikana, kun pysyvästi asut Ruotsissa. Tämä sopimustulkinta perustuu Suomen väestötietojärjestelmän osoite- ja kansalaisuustietojen oikeellisuuteen. Varmista väestökirjanpitäjältä digi- ja väestötietovirastosta, että tietosi ovat oikein. Lisätietoja asevelvollisuuden suorittamisesta Suomessa löydät Puolustusvoimien kotisivulta.

Asianajajat

Suomenkielistä asianajajaa voit etsiä Sveriges Advokatsamfundin verkkosivulta ja Suomessa Suomen asianajajaliiton verkkosivulta.

Auto

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon käytöstä Suomessa ja muuttoajoneuvon tuontiin liittyvissä asioissa neuvoo tulli.

Talvirenkaat

Ajantasainen tieto talvirengaskäytännöstä Suomessa löytyy Traficomin kotisivuilta. Ruotsin osalta tiedot voi tarkistaa Transportstyrelsenin kotisivuilta.

Eläimet

Eläimen tuonti Suomeen 

Ruokavirasto neuvoo lemmikkieläinten kanssa EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen matkustavia.
Sähköposti: [email protected]

Eläimen tuonti Ruotsiin

Ohjeet koskien tuontia ja rekisteröintiä saatavissa Jordbruksverketistä.

Eläke

Tietoja eläkkeen maksamisesta ulkomaille löytyvät Kelan sivuilta.

Eläkkeisiin liittyvät asiat: Kansaneläkelaitos, Kansainvälisten asioiden keskus

 Muista ilmoittaa Kelaan olosuhdemuutoksista, jotka vaikuttavat eläkkeeseesi.  Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta.

Suomesta maksettavat eläkkeet 

Jos kysymyksesi koskee työeläkettä, ota yhteyttä omaan työeläkelaitokseesi tai Eläketurvakeskukseen.

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta on Suomen julkisten palvelujen neuvontapiste. Palvelun tarkoituksena on auttaa kansalaisia löytämään oikea viranomainen tai sähköinen palvelu asiansa hoitamiseksi sekä vastata yleisiin kysymyksiin koskien Suomen julkisia palveluja. Yhteystiedot: Kansalaisneuvonta.

Kuolemantapaus

Ruotsissa kuollut Suomen kansalainen

Ruotsin verovirasto lähettää automaattisesti tiedon Ruotsissa kuolleista Suomen kansalaisista Suomen Tukholman-suurlähetystöön, joka toimittaa sen Suomeen väestökirjanpitäjälle (Digi- ja väestötietovirasto) kuoleman rekisteriöintiä varten. Tietoja kaksoiskansalaisten kuolinpäivästä ei lähetetä suurlähetystöön automaattisesti, koska kaksoiskansalaiset merkitään Ruotsin väestökirjanpidossa vain Ruotsin kansalaiseksi. Tämän vuoksi, jos kaksoiskansalainen kuolee Ruotsissa, omaisten tulee huolehtia siitä, että kuolinpäivä rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään. Ruotsin verovirastosta (Skatteverket) voi tilata kuolintodistuksen, jonka voi lähettää suoraan postitse tai sähköpostitse Pietarsaaren yksikköön. Suomen ja Ruotsin välillä kuolin- sekä muut virkatodistukset kelpaavat sellaisenaan, niitä ei tarvitse käännättää vaan riittää, että niissä on veroviraston virkailijan allekirjoitus ja leima.

 • Pääsääntöisesti omaiset huolehtivat hautauksen ja perunkirjoituksen järjestämisestä.
 • Jos kuolinpesässä ei ole varoja voivat omaiset hakea hautausavustusta vainajan asuinpaikkakunnan sosiaaliviranomaiselta ja hoitaa hautauksen ja perunkirjoituksen paikallisen hautaustoimiston avustuksella.
 • Mikäli vainaja kotiutetaan Suomeen arkussa tai uurnassa, huolehtii toimeksi saanut hautaustoimisto tarvittavat paperit.

COVID-19 sairauteen menehtyneiden arkkukotiutuksessa Ruotsista Suomeen tulee huomioida seuraavaa:

 • arkkukuljetuksen osalta ei ole annettu mitään normaalista poikkeavaa ohjeistusta. Paikallisen hautaustoimiston tulee tosin selvittää rajavartiolaitokselta, että pääseekö kuljettaja viemään arkun autolla Suomeen/noutamaan arkun Suomesta käsin ja palaamaan takaisin. Tämä on tällä hetkellä ongelmallista, koska matkustajalaivaliikenne ei ole toistaiseksi mahdollista 13.5.2020 saakka). Ainoa reitti maateitse Ruotsista Suomeen on Haaparannan kautta. Hautaustoimisto voi myös aina selvittää laivayhtiöiltä (TallinkSiljaViking Line Wasaline, onko arkun lähettäminen rahtina mahdollinen vaihtoehto/lentorahtina (Finnair). 

 • Omaisten sekä hautaustoimiston tulee huomioida myös, että Suomessa poliisi ja oikeuslääketieteen laitos antavat lopullisen hautausluvan ja hautajaisia ei voida järjestää, ennen kuin hautauslupa on saatu. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ulkomailta arkussa kotiutettavat vainajat viedään ensin oikeuslääketieteen laitokselle.
 • Vainajan kotiutus tuhkauurnassa: tuhkaus hoidetaan Ruotsissa voimassaolevien säännösten mukaisesti, jonka jälkeen omaiset voivat pyytää hautaustoimistoa lähettämään tuhkauurnan Suomeen / tulla itse noutamaan uurnan myöhemmässä vaiheessa, kun matkustusrajoitukset ovat päättyneet. Tuhkauurna tulee sijoittaa lopullisesti vuoden kuluttua tuhkauksesta. Ruotsalaiset krematoriot voivat myös poikkeustilanteessa säilyttää tuhkauurnaa muutaman kuukauden ajan.

Ruotsissa toimivia hautaustoimistoja 

Lääkkeet 

Lääkkeiden maahantuonnista Suomeen saa tietoja:

Lääkkeiden maahantuonnista Ruotsiin saa tietoja:

Lisää tietoa matkailijan lääkkeistä:

Löytötavarat    

Voit tiedustella Ruotsissa kadottamaasi tavaraa Ruotsin poliisin löytötavaratoimistosta: ulkomailta soitettaessa
puh. +46 77 114 14 00, Ruotsista soitettaessa puh. 114 14.                                

Kuljetusyhtiöillä on yleensä oma löytötavaratoimistonsa, jonne liikennevälineisiin unohtunut löytötavara toimitetaan ensisijaisesti, esim. Arlandan lentokenttä, Tukholman paikallisliikenne ja Ruotsin valtion rautatie SJ.

Ruotsin poliisin löytötavaratoimisto toimittaa yleensä suomalaiset passit ja ajokortit suurlähetystöön. Suurlähetystö pyrkii tavoittamaan omistajan ja ilmoittamaan, että löytötavara on noudettavissa Suomen suurlähetystöstä tai se voidaan toimittaa Suomeen lähimmälle poliisiviranomaiselle postimaksua vastaan.

Nimenmuutos Suomeen

Tilaa Ruotsin verovirastosta (Skatteverket) virkatodistus (personbevis), joka on täydennetty nimenmuutostiedoilla.  Jos nimenmuutos liittyy siviilisäädyn muutokseen, tulee virkatodistuksesta käydä ilmi aviopuolison tiedot, avioliiton solmimispäivämäärä ja sekä päivämäärä että lakipykälä/päätös, johon nimenmuutos perustuu tai entisen aviopuolison tiedot, eroamispäivämäärä ja sekä päivämäärä että lakipykälä/päätös, johon nimenmuutos perustuu.

Virkatodistuksen voit lähettää suoraan Pietarsaaren yhteysmaistraattiin. 
Yhteystiedot: Länsi-Suomen maistraatti, Pietarsaaren yksikkö  PL 26, FI-68601 PIETARSAARI
Kansainväliset asiat: Digi- ja väestötietovirasto, Pietarsaari

Suomen ja Ruotsin välillä virkatodistukset kelpaavat sellaisenaan, eikä niitä tarvitse käännättää. Riittää, että virkatodistuksessa on veroviraston virkailijan allekirjoitus sekä leima.

Rikosrekisteriotteet

Rikosrekisteriote pyydetään Suomessa Oikeusrekisterikeskuksesta. Ote on maksullinen.

Ruotsissa rikosrekisteriotteet pyydetään Poliisilta.

Sotalapset

Tiedot Suomesta tulleista sotalapsista Ruotsin kansallisarkistosta, Riksarkivet.

Tiedot Suomesta lähetetyistä sotalapsista löytyy Suomen Kansallisarkistosta.

Suomen kansalaisen viisumi ja oleskelulupa                                                                     

Kun matkustat tai muutat ulkomaille, selvitä hyvissä ajoin kohdemaan maahantulomääräykset ja tarvittavat matkustusasiakirjat kyseisen maan viranomaisilta. Suomen suurlähetystö ei voi antaa ohjeita toisten maiden maahantuloon liittyvistä asioista. Viisumeista, oleskelu- ja työluvista sekä tullimääräyksistä saat tietoa kohdemaan viranomaiselta. Ole yhteydessä maan edustustoon Ruotsissa. Jos maalla ei ole edustustoa Ruotsissa, selvitä missä on lähin edustusto, joka hoitaa Suomen kansalaisten maahantuloasioita kohdemaahan.                                                                                    

Jos esimerkiksi olet matkustamassa tai muuttamassa Kiinaan, ota yhteyttä Kiinan suurlähetystöön Tukholmassa.

Tarkista hyvissä ajoin ennen matkaa, että passisi on voimassa riittävän kauan matkan päättymisen jälkeen.

Kansainvälisellä ilmakuljetusliitolla (IATA) on verkkosivuillaan käytössä palvelu, josta voit tarkistaa eri maiden viisumi- ja passisäännöksiä

Suomen suurlähetystö ei vastaa tietojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. 

Milloin tarvitsen oleskelulupaa?  Käytännöt vaihtelevat maittain. Tarkista asia kohdemaan viranomaisilta.  EU-maissa riittää, että rekisteröit yli kolme kuukautta kestävän oleskelusi toisessa EU-maassa paikallisviranomaisille.               

Tulkit ja kääntäjät

Ruotsissa verkkosivulta Kammarkollegiet.se

Suomessa verkkosivulta sktl.fi

Edustustot eivät tee käännöksiä tai tulkkauksia. Suurlähetystö ja pääkonsulaatti eivät vastaa ulkopuolisten toimijoiden palvelujen sisällöstä.

Tulli 

Tullin tietopalvelun verkkosivu on hyvä tietolähde (esim. Suomesta viennin rajoitukset).

Veneily

 • Suomen rannikon suoja-alueilla saa veneillä rajoitetusti. Poikkeuslupaa voi anoa merivoimien joukko-osastoilta, jotka myöntävät lupia omalla valvontavastuullaan olevalla suoja-alueelle. Tarkempia tietoja saa Puolustusvoimista tai Puolustusministeriöstä.

Verotus

Verotukseen liittyvissä asioissa tulee kääntyä verohallinnon puoleen.

Verohallinnon valtakunnalliset palvelunumerot

Vihkiminen

Avioliiton solmimisesta ulkomailla saa  lisätietoja Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta tai Suomen kirkon verkkosivuilta.

 • Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.
 • Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä.
 • Muualla kuin Ruotsissa tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Todistuksen saa sen paikkakunnan maistraatista, missä on viimeksi ollut Suomessa kirjoilla.
 • Asuinpaikkakunnan verotoimisto ilmoittaa Suomen väestörekisterille Ruotsissa solmitusta avioliitosta, jossa toinen osapuoli on Suomen kansalainen (ei koske Suomen ja Ruotsin kaksoiskansalaisia).

Yleistietoa Suomeen muuttavalle