Anmälan om dödsfall till befolkningsdatasystemet

Om den avlidna transporteras hem i kista eller urna, utfärdar en finländsk rättsläkare dödsattesten.

I övriga fall bör den avlidnas anhöriga sörja för att dödsdagen antecknas i Finlands befolkningsdatasystem. Anmälan om en finsk medborgare som avlidit utomlands görs till magistraten och den kan lämnas in/postas till en finländsk beskickning utomlands som sänder den till magistraten för registrering.

Till blanketten måste man bifoga en legaliserad dödsattest i original eller en av Finlands beskickning bestyrkt kopia av en sådan. Om handlingen är utfärdad på något annat språk än finska, svenska eller engelska, måste den översättas officiellt till någon av dessa språk. Då när översättningen görs utomlands, måste också översättningen legaliseras. I Finland duger en översättning av en auktoriserad översättare som sådan.

De anhöriga betalar kostnaderna för skaffandet av en dödsattest samt för översättningen och legaliseringen av den.

Finsk medborgare som avlider i Sverige

Om en finsk medborgare avlider i Sverige informerar Skatteverket automatiskt Finlands ambassad i Stockholm. Eftersom personer med dubbelt medborgarskap endast är registrerade som svenska medborgare i Sverige skickas ingen information till ambassaden om en dubbelmedborgare dör. Därför måste anhöriga till en dubbelmedborgare som dör i Sverige se till att dödsdagen registreras i det finska befolkningsdatasystemet. Ett dödsbevis kan beställas från Skatteverket och skickas direkt till magistraternas enhet i Jakobstad, kontaktuppgifter finns på www.maistraatti.fi. Ett svenskt dödsbevis är liksom övriga personbevis giltiga i Finland och behöver inte översättas, det räcker med Skatteverkets stämpel och underskrift av handläggaren.