Anmälan om dödsfall till befolkningsdatasystemet

Om den avlidne transporteras hem i kista eller urna, utfärdar en finländsk rättsläkare dödsattesten.

I övriga fall bör den avlidnes anhöriga sörja för att dödsdagen antecknas i Finlands befolkningsdatasystem. Anmälan om dödsfall utomlands (pdf)(Länk till en annan webbplats.) görs till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Anmälan kan också lämnas in eller postas till en finsk ambassad eller konsulat, som förmedlar den till myndigheten. Bifoga den ursprungliga dödsattesten. Attesten ska vanligtvis vara legitimerad och bestyrkt med apostille, men för dödsattest utfärdad i ett annat EU-land krävs varken legitimering eller apostille.

Om handlingen är utfärdad på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. När en översättning görs utomlands ska också översättningen vara legitimerad, på det sätt som ifrågavarande land kräver. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) duger som sådan.

Till dödsattest som utfärdats i ett annat EU-land behövs inte apostille och handlingen behöver inte heller översättas, om det finns en flerspråkig standardblankett(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) bifogad till handlingen.

De anhöriga betalar kostnaderna för anskaffning, översättning och legitimering av dödsattest.

Finsk medborgare som avlider i Sverige

Om en finsk medborgare avlider i Sverige informerar Skatteverket Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland.  Eftersom personer med dubbelt medborgarskap endast är registrerade som svenska medborgare i Sverige skickas ingen information om en dubbelmedborgare dör. Därför måste anhöriga till en dubbelmedborgare som dör i Sverige se till att dödsdagen registreras i det finska befolkningsdatasystemet.

Ett dödsbevis kan beställas från Skatteverket och skickas direkt till MDBs enhet i Seinäjoki.  Ett svenskt dödsbevis är liksom övriga personbevis giltiga i Finland och behöver inte översättas, det räcker med Skatteverkets stämpel och underskrift av handläggaren.

Se webbsidan för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) för mera information.