Anmälan om dödsfall till befolkningsdatasystemet

Om den avlidne transporteras hem i kista eller urna, utfärdar en finländsk rättsläkare dödsattesten.

I övriga fall bör den avlidnes anhöriga sörja för att dödsdagen antecknas i Finlands befolkningsdatasystem. Anmälan om en finsk medborgare som avlidit utomlands  (pdf) görs till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Anmälan kan lämnas in eller postas till en finländsk ambassad eller konsulat som sedan sänder den vidare till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering. Bifoga den legaliserade dödsattesten i original.

Om handlingen är utfärdad på något annat språk än finska, svenska eller engelska, måste den översättas officiellt till någon av dessa språk. Om översättningen görs utomlands måste också översättningen legaliseras. I Finland duger en översättning av en auktoriserad översättare som sådan.

Till en dödsattest som utfärdats i ett EU-land behövs inte apostille och handlingen måste inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

De anhöriga betalar kostnaderna för dödsattesten samt för översättningen och legaliseringen av den.

Finsk medborgare som avlider i Sverige

Om en finsk medborgare avlider i Sverige informerar Skatteverket automatiskt Finlands ambassad i Stockholm. Eftersom personer med dubbelt medborgarskap endast är registrerade som svenska medborgare i Sverige skickas ingen information till ambassaden om en dubbelmedborgare dör. Därför måste anhöriga till en dubbelmedborgare som dör i Sverige se till att dödsdagen registreras i det finska befolkningsdatasystemet. Ett dödsbevis kan beställas från Skatteverket och skickas direkt till enheten i Jakobstad.  Ett svenskt dödsbevis är liksom övriga personbevis giltiga i Finland och behöver inte översättas, det räcker med Skatteverkets stämpel och underskrift av handläggaren.

Se webbsidan för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för mera information.