Skapa kontakter och nätverka

  • Dra nytta av de kontakter som Finlands ambassader, konsulat och honorärkonsuler har till lokala myndigheter, företag och samarbetspartner. Våra nätverk kan vara företagets ögon och öron på fältet när ni tar sikte på en ny marknad.
  • Höj ditt företags trovärdighet och prestige genom att ordna en tillställning där ambassadchefen eller en högt upsatt tjänsteman från utrikesministeriet deltar, till exempel genom att önska välkommen eller hålla ett tal.
  • Delta i (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Team Finlands resor(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till målmarknaderna.
  • Knyt kontakter under ambassadernas mångsidiga tillställningar.
  • Be ambassaden eller konsulatet att öppna sådana dörrar som du inte själv får upp.

I kartan nedan ser du vårt nätverk av honorärkonsuler. Honorärkonsulerna är verksamma inte bara i den stad där honorärkonsulatet ligger, utan i hela närområdet. Företag är välkomna att kontakta det honorärkonsulatet som ligger närmast det området de vill rikta in sig på.