Team Finlands export- och internationaliseringstjänster

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som hjälper finländska företag att växa och nå framgång ute i världen. Nätverket främjar också Finlandsbilden och lockar utländska investerare och experter till Finland.

Till Team Finland-nätverket hör

Bekanta dig med nätverket och dess tjänster: Team Finland-nätverket hjälper ditt företag att komma ut på världsmarknaden(Länk till en annan webbplats.)

Team Finland-nätverket utomlands

Team Finland-nätverket samlar ihop finländska myndigheter, offentligt finansierade organisationer och andra viktiga finländska aktörer ute i världen. Finlands ambassadör är landchef för Team Finland-nätverket i sitt stationeringsland. Team Finland-experterna vid ambassaderna står till er tjänst!

Utrikesministeriet och Finlands ambassader bevakar och främjar Finlands ekonomiska intressen utomlands. Vår uppgift i Team Finland-nätverket är att identifiera och påverka de förändringar som sker i den globala omvärlden, till exempel att röja handelshinder och bidra till en öppen, konkurrensfrämjande internationell omvärld. Vi ger också information om hur företagen kan dra nytta av EU:s handelsavtal på olika håll i världen.

När du vill komma ut på världsmarknaden med ditt företag

  • hjälper vi dig att skapa kontakter och nätverk
  • ger vi råd och information om exportlandets affärsmiljö
  • hjälper vi dig med marknadstillträdet och olika handelshinder
  • ordnar vi exportfrämjande resor tillsammans med Business Finland, mer information: Team Finland-besök: ute i världen tillsammans med ministrar(Länk till en annan webbplats.)
  • beviljar vi exporttillstånd för produkter med dubbel användning tillsammans med Försvarsministeriet
  • stödjer vi handeln med utvecklingsländer genom olika finansiella instrument (Finnfund, Finnpartnership, PIF)

Team Finland-tjänster i olika stadier av internationaliseringen: Team Finlands servicekedja(Länk till en annan webbplats.)

Team Finland Knowledge

Nätverket Team Finland Knowledge (TFK) gör Finland känt som ett utbildnings- och vetenskapsland av hög standard. Nätverket bidrar och påskyndar internationaliseringen inom högskoleutbildningen och forskningen och arbetar för Finlandsbilden för att studerande, forskare och andra experter ska se Finland som ett lockande alternativ.

Team Finland Knowledg-experterna arbetar i åtta länder och har till uppgift att stärka Finlands utbildnings- och forskningssamarbete och bidra till export av kompetens och utbildningsinnovationer.

Experterna arbetar i Team Finland-landteam vid Finlands ambassader.

I kartan nedan ser du vårt nätverk av honorärkonsuler. Honorärkonsulerna är verksamma inte bara i den stad där honorärkonsulatet ligger, utan i hela närområdet. Företag är välkomna att kontakta det honorärkonsulatet som ligger närmast det området de vill rikta in sig på.