Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Du kan beställa dokumenten själv direkt från lokala myndigheter i Sverige.

Svenska personbevis från tiden fram till och med 30 juni 1991 kan beställas från landsarkivet i den region där personen bott. Se på kartan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) vilket landsarkiv du sak rikta din förfrågan till.

Adressupplysningar och beställningar av personbevis från 30 juni 1991 och senare riktas till Skatteverket.

I textfältet fyller du i för vilket ändamål / vilken typ av personbevis som behövs och den postadress till vilken personbeviset ska skickas. Skatteverket skickar inte personbevis per e-post.

Det är bäst att tala svenska eller engelska då du kontaktar Skatteverket. Du kan skriva till Skatteverket på finska, men svarstiderna kan då vara längre.

 

Förfågningar om address- och personuppgifter i Finland 

Addressuppgifter och olika person- och familjerelationsppgifter (personbevis) kan du beställa från ditt hemorts enhet vid  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)eller från Jakobstadsenheten(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).