Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Du kan beställa dokumenten själv direkt från lokala myndigheter i Sverige.

Svenska personbevis från tiden fram till och med 30 juni 1991 kan beställas från landsarkivet i den region där personen bott. Se på kartan vilket landsarkiv du sak rikta din förfrågan till.

Riksarkivet: www.riksarkivet.se

Avgifter: https://riksarkivet.se/avgifter

För att beställa uppgifter fyller du i formuläret ”släktutredning”.

Adressupplysningar och beställningar av personbevis från 30 juni 1991 och senare riktas till Skatteverket.

Skatteverket: www.skatteverket.se

Telefon: + 46 8 564 851 60

Beställ uppgifter genom att fylla i ett webbformulär

I textfältet fyller du i för vilket ändamål / vilken typ av personbevis som behövs och den postadress till vilken personbeviset ska skickas. Skatteverket skickar inte personbevis per e-post.

Det är bäst att tala svenska eller engelska då du kontaktar Skatteverket. Du kan skriva till Skatteverket på finska, men svarstiderna kan då vara längre.