Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Du kan beställa dokumenten själv direkt från lokala myndigheter i Sverige.

Svenska personbevis från tiden fram till och med 30 juni 1991 kan beställas från landsarkivet i den region där personen bott. Se på kartan vilket landsarkiv du sak rikta din förfrågan till.

Adressupplysningar och beställningar av personbevis från 30 juni 1991 och senare riktas till Skatteverket.

I textfältet fyller du i för vilket ändamål / vilken typ av personbevis som behövs och den postadress till vilken personbeviset ska skickas. Skatteverket skickar inte personbevis per e-post.

Det är bäst att tala svenska eller engelska då du kontaktar Skatteverket. Du kan skriva till Skatteverket på finska, men svarstiderna kan då vara längre.

 

Förfågningar om address- och personuppgifter i Finland 

Addressuppgifter och olika person- och familjerelationsppgifter (personbevis) kan du beställa från ditt hemorts enhet vid  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller från Jakobstadsenheten.