Ambassadens uppgifter

  • främja Finlands politiska, kommersiella, ekonomiska och kulturella intressen i Sverige
  • främja samarbetet mellan Finland och Sverige
  • bevaka och rapportera om svensk utrikes- och säkerhetspolitik, samt om den samhälleliga debatten i Sverige
  • bevaka och främja kontakter och intressen på företags- och medborgarnivå mellan Finland och Sverige
  • öka kunskapen om och väcka intresse för Finland genom offentlig diplomati
  • erbjuda konsulära tjänster

Finlands ambassadör i Stockholm är Maimo Henriksson.