Styrkandet av underskrifter vid beskickningar

Vid beskickningarna kan man bestyrka en enskild persons underskrift om den berörda personen är känd eller om denna vederbörligen bevisar sin identitet.

Om den berörda personen inte undertecknar sitt namn vid beskickningen, måste personen bekräfta att namnteckningen är deras egen.

Styrkande av riktigheten hos en underskrift i Sverige

Underskriftens riktighet kan även styrkas av offentlig notarie(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Ifall den part som begär om styrkande kräver att detta ska göras av den finska representationen, måste du personligen hämta detta från beskickningen eller honorärkonsulatet.

Intyget är enligt serviceprislistan (Öppnar nytt fönster) avgiftsbelagd notaries tjänst och för detta ska du personligt besöka vid beskickningen eller hos honorärkonsuln.

Hitta ditt närmaste honorärkonsulat på listan Honorärkonsulat i Sverige (Öppnar nytt fönster).