Team Finland nätverk i Sverige

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder företag internationaliseringstjänster. I nätverket ingår arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland (före detta Finpro och Tekes), Finnvera, Tesi (Finlands Industriinvestering), närings-, trafik- och miljöcentralerna, Patent- och registerstyrelsen, Finsk-ryska handelskammaren, Finsk-svenska handelskammaren, Teknologiska forskningscentralen VTT, Finnfund, Finnpartnership och Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.

I Sverige består nätverket Team Finland av ambassaden, Business Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Finsk-svenska handelskammaren(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Finlandsinstitutet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)samt Ålands landskapsregering(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Vi hjälper finländska företag ta sig in på den svenska marknaden och främjar Finlands näringsliv och samhälle samt finländsk kompetens och kultur. Business Finland arbetar också för att locka svenska investeringar till Finland.

Team Finland-kontaktpersoner i Sverige

Koordinator:
Ambassadsekreterare Laura Quist
Finlands ambassad, Stockholm
Tel. + 46 8 67 66 721, +46 70 844 01 45
laura.quist(a)formin.fi

Ordförande:
Ambassadör Maimo Henriksson

Mer information