Olika pass och expeditionsavgifter i Sverige

Betalning och upphämtning av pass

Passet betalas med bankkort (Visa/Mastercard/Maestro) i samband med ansökan. Avgiften uppbärs även vid ett negativt beslut. Det färdiga passet kan även skickas hem till dig per post. Ambassaden uppbär i såfall postkostnaderna på förhand.

Passtyper

Vanligt pass

Avgift 1 470 kr, leveranstid ca 2 veckor

Snabbpass

Avgift 1 680 kr, leveranstid ca 4 vardagar

Express-pass

För närvarande kan man inte ansöka om expresspass vid Finlands ambassader och konsulat.

Tillfälligt pass

I undantagsfall kan vi bevilja ett provisoriskt pass beviljas, för vilket expeditionsavgiften är 1 830 kr

Specialpass

Avgiften för nationell identitetshandling för sjömän, för tillfälligt främlingspass och för ett Laissez-Passer resedokument  samt för temporärt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa (Emergency Travel Document ETD) är 1 470 kr.

Frontveteran-pass

Avgiften för pass med en giltighetstid på över ett år till frontveteraner som deltagit i Finlands krig och till personer som deltagit i minröjning åren 1945―1952 är 630 kr (förordningsenligt rabatterat pris). För en ovan nämnd persons snabbpass och expresspass uppbärs normal expeditionsavgift.