Olika pass och expeditionsavgifter i Sverige

Betalning och upphämtning av pass

Passet betalas med bankkort (Visa/Mastercard/Maestro) i samband med ansökan. Avgiften uppbärs även vid ett negativt beslut. Det färdiga passet kan även skickas hem till dig per post. Ambassaden uppbär i såfall postkostnaderna på förhand.

Passtyper

Vanligt pass

Leveranstid ca 2 veckor

Snabbpass

Leveranstid ca 4 vardagar

Express-pass

För närvarande kan man inte ansöka om expresspass vid Finlands ambassader och konsulat.

Tillfälligt pass

I undantagsfall kan  ett provisoriskt pass beviljas.

Specialpass

En nationell identitetshandling för sjömän, ett  tillfälligt främlingspass , ett Laissez-Passer resedokument  samt ett  temporärt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa (Emergency Travel Document ETD).

Frontveteran-pass

Pass med en giltighetstid på över ett år till frontveteraner som deltagit i Finlands krig och till personer som deltagit i minröjning åren 1945―1952  (förordningsenligt rabatterat pris). För en ovan nämnd persons snabbpass och expresspass uppbärs normal expeditionsavgift.

Expeditionsavgifter hittar du på prislistan (Öppnar nytt fönster).