Edustuston tehtävät

  • ajaa Suomen poliittisia, kaupallis-taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja Ruotsissa

  • edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä

  • seurata ja raportoida Ruotsin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Ruotsissa käytävästä yhteiskunnallisesta keskustelusta

  • seurata ja edistää elinkeinoelämän ja kansalaistason yhteyksiä Suomen ja Ruotsin välillä

  • lisätä Suomen tuntemusta ja kasvattaa kiinnostusta Suomea kohtaan maakuvatyön keinoin

  • tarjota konsuli- ja kansalaispalveluita

Suomen Tukholman-suurlähettiläs on Maimo Henriksson