Avioerosta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos olet Suomen kansalainen ja eroat ulkomailla, sinun on ilmoitettava siitä Suomen väestötietojärjestelmään.

Lähtökohtaisesti kaikki vieraassa valtiossa annetut avioeropäätökset tunnustetaan Suomessa ilman eri vahvistusta. Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös Suomessa.

Avioerot EU-alueella

Avioerot, jotka on myönnetty EU:n alueella 1.3.2001 alkaen, ovat sellaisinaan Suomessa päteviä, jos niihin on lisätty EU:n säännösten mukainen todistus. Todistuksen saa avioeropäätöksen antaneelta viranomaiselta, eikä sitä tarvitse käännättää.

Avioerot muissa maissa

Muista avioeropäätöksistä tulee esittää alkuperäinen tai antomaassa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös ja päätöksen tulee olla myös asianmukaisesti laillistettu. Päätös tulee olla käännetty joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on myös sen oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Mihin päätös toimitetaan

Avioeropäätökset voi jättää edustustojen kautta Suomeen toimitettavaksi tai lähettää itse Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön (PL 26, 68601 Pietarsaari) tai viimeisen kotikunnan maistraattiin.

Ruotsissa eronneet Suomen kansalaiset

Ruotsin verovirasto lähettää automaattisesti tiedon Suomen Tukholman-suurlähetystöön Ruotsissa eronneista Suomen kansalaisista, joka välittää tiedon eteenpäin Suomeen väestökirjanpitäjälle. Tietoja kaksoiskansalaisten siviilisäätymuutoksista ei lähetetä suurlähetystöön automaattisesti, koska kaksoiskansalaiset merkitään Ruotsin väestökirjanpidossa vain Ruotsin kansalaiseksi.

Jos olet  kaksoiskansalainen ja eroat Ruotsissa, on sinun itse huolehdettava  siitä, että siviilisääty- ja mahdolliset siitä seuranneet nimenmuutokset päivitetään Suomen väestötietojärjestelmään. Ruotsin verovirastosta (Skatteverket) voii tilata virkatodistuksen, joka on täydennetty siviilisääty- ja nimenmuutostiedoilla. Virkatodistuksen voit lähettää suoraan Suomeen.  Suomen ja Ruotsin välillä virkatodistukset kelpaavat sellaisenaan, niitä ei tarvitse käännättää. Riittää, että virkatodistuksessa on veroviraston virkailijan allekirjoitus ja leima.

Lisätietoja: Digi- ja väestötietovirasto