Markkinamahdollisuudet Ruotsissa

Ruotsi on Suomen tärkein kumppani

Ruotsi on Suomen tärkein kahdenvälinen kumppani ja tärkein kauppakumppani. Yhteistyö on tiivistynyt ja laajentunut ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mutta merkittävästi myös kaupassa. Venäjän markkinoiden sulkeutuminen on kannustanut suuren määrän suomalaisia yrityksiä etsimään korvaavia markkinoita juuri Ruotsista. Vihreään teolliseen siirtymään kohdistuvat 120 miljardin euron investoinnit Pohjois-Ruotsissa avaavat suomalaisille toimijoille mittavia mahdollisuuksia. Suomalaisten yritysten kannattaa kiinnittää katseet muun muassa rakennusalalle, akku- ja terästeollisuuteen, energia-alalle, puolustusteollisuuteen ja huoltovarmuuden- sekä kiertotalouden alalle.

Koostamme kerran vuodessa yleiskatsauksen Ruotsin markkinatilanteesta.

Maa-analyysi: Ruotsin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Edustuston raportit (Country Outlook)