Suomi ja Ruotsi

Ruotsi on tunnustanut Suomen 4.1.1918. Diplomaattisuhteet solmittu 10.1.1918.