Kuolemasta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos vainaja kotiutetaan Suomeen arkussa tai uurnassa, suomalainen oikeuslääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen.

Muussa tapauksessa vainajan omaisten täytyy huolehtia siitä, että Suomen väestötietojärjestelmään tulee merkintä kuolinpäivästä. Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta (pdf) tehdään Digi- ja väestötietovirastoon tai sen voi jättää/postittaa Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Liitä mukaan alkuperäinen, laillistettu kuolintodistus.

Jos asiakirja on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se käännätettävä virallisesti jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on myös käännöksen oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan kuolintodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Omaiset maksavat kuolintodistuksen hankkimisesta, käännättämisestä ja laillistamisesta aiheutuvat kulut.

Ruotsissa kuollut Suomen kansalainen

Ruotsin verovirasto lähettää automaattisesti tiedon Suomen Tukholman suurlähetystöön Ruotsissa kuolleista Suomen kansalaisista. Tietoja kaksoiskansalaisten kuolinpäivästä ei lähetetä suurlähetystöön automaattisesti, koska kaksoiskansalaiset merkitään Ruotsin väestökirjanpidossa vain Ruotsin kansalaiseksi. Tämän vuoksi, jos kaksoiskansalainen kuolee Ruotsissa, omaisten tulee huolehtia siitä, että kuolinpäivä rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään. Ruotsin verovirastosta (Skatteverket) voi tilata kuolintodistuksen, jonka voi lähettää  Pietarsaaren yksikköön. Suomen ja Ruotsin välillä kuolin- sekä muut virkatodistukset kelpaavat sellaisenaan, niitä ei tarvitse käännättää vaan riittää että niissä on veroviraston virkailijan allekirjoitus ja leima.

Lisätietoja antaa Digi- ja väestötietovirasto.