Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen edustustossa

Edustustossa voidaan todistaa yksityisen Suomen kansalaisen tai Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaan kansalaisen allekirjoitus oikeaksi, jos asianomainen henkilö tunnetaan tai jos tämä asianmukaisesti todistaa henkilöllisyytensä.

Ellei asianomainen kirjoita nimeään edustustossa, on hänen henkilökohtaisesti myönnettävä se omakseen. 

 

Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen Ruotsissa

Allekirjoituksen voi todistaa oikeaksi myös julkinen notaari.

Mikäli todistusta pyytävä taho vaatii sen myöntäjäksi Suomen edustustoa, on sinun haettava sitä henkilökohtaisesti edustustolta tai kunniakonsulaatilta.

Todistus on palveluhinnaston mukaisesti maksullinen notaaritoimitus ja sinun on käytävä henkilökohtaisesti  edustustossa tai kunniakonsulin luona.

Lista Suomen kunniakonsuleista Ruotsissa.