Avioliitosta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos avioidut ulkomailla, sinun on ilmoitettava siitä Suomen väestötietojärjestelmään.

Selvitä ulkomaisen viranomaisen edessä tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat vihkijältä. Suomalaisen esteettömyystodistuksen voit tilata monikielisenä oman kotipaikkakuntasi maistraatista. Ulkomailla käytettävä asiakirja on myös laillistettava.

Joillakin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyössä olevilla papeilla on oikeus vihkiä avioliittoon ulkomailla. Lisätietoja löydät kirkon verkkosivuilta.

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Lähetä ilmoitus maistraattiin

Lähetä ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta maistraattiin. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen maistraattiin rekisteröintiä varten.

Liitä mukaan alkuperäinen vihkitodistus tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Asiakirjan on oltava laillistettu ja jos sen on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan vihkitodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Lomake

Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta (täytettävä pdf)

Ruotsissa avioituneet Suomen kansalaiset

Ruotsin verovirasto lähettää automaattisesti tiedon Suomen Tukholman-suurlähetystöön Ruotsissa avioituneista Suomen kansalaisista. Tietoja kaksoiskansalaisten siviilisäätymuutoksista ei lähetetä suurlähetystöön automaattisesti, koska kaksoiskansalaiset merkitään Ruotsin väestökirjanpidossa vain Ruotsin kansalaiseksi. Tämän vuoksi, jos kaksoiskansalainen avioituu Ruotsissa, hänen tulee itse huolehtia siitä, että siviilisääty- ja mahdolliset siitä seuranneet nimenmuutokset päivitetään Suomen väestötietojärjestelmään. Ruotsin verovirastosta (Skatteverket) voi tilata virkatodistuksen, joka on täydennetty siviilisääty- ja nimenmuutostiedoilla. Virkatodistuksen voi lähettää suoraan postitse Pietarsaaren yhteysmaistraattiin, yhteystiedot www.maistraatti.fi. Suomen ja Ruotsin välillä virkatodistukset kelpaavat sellaisenaan, niitä ei tarvitse käännättää. Riittää, että virkatodistuksessa on veroviraston virkailijan allekirjoitus ja leima.