Cennik usług

Opłaty należy uregulować z góry na konto Ambasady. Podczas załatwiania sprawy w ambasadzie należy przedstawić potwierdzenie dokonania przelewu.

Bank obsługujący Ambasadę:
PKO Bank Polski Chlodna 52, 00-872 Warszawa.
Nr konta PLN: 06 1440 1101 0000 0000 03592 898
IBAN; PL06144011010000000003592898
SWIFT: BPKOPLPW

Paszport i dowód osobisty

Usługa Cena (€) Cena (PLN)

Paszport

175 780 zł

Paszport w trybie pilnym lub awaryjny

195 870 zł

Paszport tymczasowy

210 930 zł

Dokument podróży Laissez Passer

175 780 zł

Emergency Travel Document ETD

175 780 zł

Kadotetun tilalle annettava muukalaispassi

175 780 zł

Merenkulkijan kansallinen henkilöllisyystodistus (merimiespassi)

175 780 zł

Dowód osobisty

96 430 zł

Dowód osobisty wnioskowany razem z paszportem

64 280 zł

Lukkiutuneen henkilökortin avaamispyyntö

30 130 zł

Zezwolenia na pobyt

Usługa Cena (€) Cena (PLN)

Oikaisuvaatimus

170 760 zł

Zezwolenie na pobyt (m.in. na podstawie więzów rodzinnych)

520 2 310 zł

Zezwolenie na pobyt (m.in. na podstawie więzów rodzinnych), wniosek elektroniczny

470 2 090 zł

Pierwsze zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy zarobkowej

740 3 290 zł

Pierwsze zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy zarobkowej, wniosek elektroniczny

490 2 180 zł

Pierwsze zezwolenie na pobyt niewymagające decyzji częściowej (np. eksperci, badacze, sportowcy i trenerzy)

480 2 130 zł

Pierwsze zezwolenie na pobyt niewymagające decyzji częściowej (np. eksperci, badacze, sportowcy i trenerzy), wniosek elektroniczny

380 1 690 zł

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten, startup-yrittäjä

480 2 130 zł

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten, startup-yrittäjä, sähköinen hakemus

e-asiointi(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno)

350 1 550 zł

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten; muu yrittäjä

690 3 070 zł

Ensimmäinen oleskelulupa yrittämistä varten; muu yrittäjä, sähköinen hakemus

e-asiointi(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno)

490 2 180 zł

Ensimmäinen kausityölupa 3-6kk, ei työvoiman saatavuusharkintaa

480 2 130 zł

Ensimmäinen kausityölupa 3-6kk, ei työvoiman saatavuusharkintaa, sähköinen hakemus

e-asiointi(Link do innej witryny WWW.)

380 1 690 zł

Ensimmäinen kausityölupa 6-9kk (edellyttää osapäätöstä)

740 3 290 zł

Ensimmäinen kausityölupa 6-9kk (edellyttää osapäätöstä), sähköinen hakemus

e-asiointi(Link do innej witryny WWW.)

490 2 180 zł

Zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów

450 2 000 zł

Zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów, wniosek elektroniczny

350 1 550 zł

Zezwolenie na pobyt, wnioskodawcy nieletni (poniżej 18 lat)

270 1 200 zł

Zezwolenie na pobyt, wnioskodawcy nieletni (poniżej 18 lat), wniosek elektroniczny

240 1 070 zł

Obywatelstwo

Usługa Cena (€) Cena (PLN)

Zgłoszenie obywatelstwa

160 710 zł

Zgłoszenie obywatelstwa, zgłoszenie elektroniczne

120 530 zł

Zgłoszenie obywatelstwa, osoby nieletnie

100 440 zł

Zgłoszenie obywatelstwa, osoby nieletnie, zgłoszenie elektroniczne

80 360 zł

Podanie o zwolnienie z obywatelstwa fińskiego

690 3 070 zł

Ustalenie obywatelstwa

100 440 zł

Usługi notarialne i inne

Usługa Cena (€) Cena (PLN)

Poświadczenie notarialne

30 130 zł

Sporządzenie aktu przeniesienia własności/cesji

160 710 zł

Opłata za pośredniczenie w przekazaniu środków pieniężnych

40 180 zł

Väestötietoilmoituksen välittäminen Digi- ja väestötietovirastolle

30 130 zł