Rejestracja rozwodu w Systemie Informacji o Ludności

Jeżeli jesteś obywatelem Finlandii i udzielono ci rozwodu za granicą, musisz zgłosić fakt rozwiązania małżeństwa do Fińskiego Systemu Informacji o Ludności (Väestötietojärjestelmä).

Rozwody udzielone na terenie UE po 1 marca 2001 roku są uznawane w Finlandii, pod warunkiem że zostały potwierdzone zaświadczeniem wydanym zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE. Stosowne zaświadczenie można uzyskać od organu, który przyznał rozwód. Powiadomienie / zaświadczenie może zostać przesłane do Lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego (Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno)lub może zostać przedstawione w fińskiej placówce dyplomatycznej. W razie potrzeby, dokument należy przetłumaczyć na język fiński, szwedzki lub angielski.

Rozwody udzielone przed 1 marca 2001 roku oraz rozwody uzyskane poza granicami UE muszą zostać potwierdzone przez Sąd Rejonowy w Helsinkach (Helsingin käräjäoikeus(Link do innej witryny WWW.)).