Poświadczenie życia

Zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba żyje, może zostać wydane na przykład w celu zlikwidowania lokaty emerytalnej lub dokonania inwentaryzacji majątku, w oparciu o przedstawione dowody.

Osoba, której wydawane jest poświadczenie życia, musi osobiście stawić się w placówce dyplomatycznej.

Cennik usług