Wniosek o wydanie paszportu lub dokumentu tożsamości

  1. Taki wniosek należy złożyć osobiście w ambasadzie.
  2. Upewnij się, że twoje dane w systemie informacji o ludności są aktualne. Obywatele fińscy mogą raz na rok sprawdzić (wedle uznania) swoje dane zarejestrowane w systemie informacji o ludności. Aby poprawić lub zmodyfikować dane, należy skontaktować się z najbliższym Lokalnym Urzędem Stanu Cywilnego (Digital and Population Data Agency(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno)).
  3. Składając wniosek o wydanie paszportu lub dokumentu tożsamości należy uiścić odpowiednią opłatę.
  4. Paszport i dokument tożsamości są ważne przez maksymalnie 5 lat.
  5. Uzyskanie zwykłego paszportu trwa od dwóch (minimum) do kilku tygodni. Przyspieszona procedura uzyskiwania paszportów jest zwykle krótsza, lecz czas jej trwania zależy od kraju, w którym paszport jest wydawany.

Paszporty i dokumenty tożsamości są wydawane w fińskich ambasadach, konsulatach generalnych i konsulatach prowadzonych przez zawodowych konsulów. Fińskie Konsulaty Honorowe w Niemczech (Hamburg, Frankfurt nad Menem) oraz w Hiszpanii (Barcelona, Malaga, Las Palmas, Torrevieja) mogą wydawać paszporty.
 

Dokument tożsamości

Placówki dyplomatyczne mogą wydawać jedynie standardowe dokumenty tożsamości, również dla osób niepełnoletnich, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Nie przyjmują one wniosków o specjalne dokumenty tożsamości dla osób niepełnoletnich wydawane bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, o dokumenty tożsamości dla obcokrajowców ani o tymczasowe dokumenty tożsamości.

Od 2 sierpnia 2021 r. w dowodzie osobistym są przechowywane odciski palców wnioskodawcy.