Co to jest wiza do strefy Schengen?

Wiza Schengen upoważnia do krótkiego pobytu w strefie Schengen lub do tranzytu przez nią. Taki pobyt nie może trwać dłużej niż 90 dni w dowolnym okresie 180 dni. Wiza wydana przez jedno z państw należących do strefy Schengen upoważnia do podróżowania do dowolnego innego państwa tej strefy. Najpierw jednak należy zwrócić się o wydanie wizy do państwa, które jest głównym celem podróży. Jeżeli zamierzasz odwiedzić klika państw leżących w strefie Schengen, a żadne z nich nie jest głównym celem twojej podróży, powinieneś zwrócić się o wydanie wizy do kraju, do którego wjedziesz jako pierwszego.

Państwami należącymi do strefy Schengen są: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.

Wiza zostaje przyznana pod warunkiem, że zamierzasz opuścić strefę Schengen przed upływem jej terminu ważności. Ponadto, musisz posiadać środki utrzymania wystarczające na cały okres pobytu, a także przedstawić odpowiednie, potwierdzające to dokumenty.

Wiza do strefy Schengen jest wydawana na podstawie Wspólnotowego Kodeksu Wizowego (rozporządzenie nr 810/2009)(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno).

Niektóre państwa Schengen wymagają konsultacji w sprawie podań wizowych obywateli wybranych państw. Sprawdź listę państw, których obywateli dotyczy wcześniejsza konsultacja (w języku angielskim)(Link do innej witryny WWW.).