Potwierdzanie treści dokumentów w fińskich placówkach dyplomatycznych

Potwierdzenie treści dokumentu może mieć postać opisu całej lub części jego treści, a także formę wyciągu z takiego dokumentu. Potwierdzenie dotyczy wyłącznie treści danego dokumentu. Fińskie placówki dyplomatyczne nie mogą potwierdzić ważności dokumentu lub autentyczności jego formy.

Cennik usług