Głosowanie za granicą

W wyborach do parlamentu, które odbędą się w roku 2019, osoby posiadające prawo głosu mogą oddać go na dwa sposoby: w głosowaniu z wyprzedzeniem lub drogą pocztową.

Głosowanie z wyprzedzeniem

Za organizację głosowania z wyprzedzeniem(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno) oraz głosowania na fińskich statkach odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Głosujący mogą oddać swój głos w dowolnej fińskiej placówce dyplomatycznej za granicą wyznaczonej w tym celu na mocy odpowiedniego rozporządzenia. Członkowie załóg fińskich statków przebywający poza granicami kraju i posiadający prawo głosu są uprawnieni do oddania go z wyprzedzeniem, na morzu.

Dodatkowe informacje dotyczące głosowania z wyprzedzeniem można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem www.vaalit.fi(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno).

Głosowanie za pośrednictwem poczty

Finowie mieszkający za granicą i posiadający prawo głosu, mogą oddać go pocztą. Osoby posiadające prawo pobytu stałego w Finlandii oraz cieszące się prawami wyborczymi również mogą oddać swój głos pocztą w przypadku, jeżeli w czasie, w którym można głosować w Finlandii, przebywają za granicą. Mogą to uczynić podczas głosowania z wyprzedzeniem lub w dniu wyborów.

Sposób postępowania przed głosowaniem

 

  1. Powiadomienie o prawie do oddania głosu (karta do głosowania) zostanie przesłane na adres wpisany do fińskiego Systemu Informacji o Ludności.
  1. Upewnij się, że twoje dane kontaktowe są aktualne – w tym celu skontaktuj się z Lokalnym Urzędem Stanu Cywilnego (Digital and Population Data Agency(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno)). Jeśli twój adres zagraniczny uległ zmianie, poinformuj o tym Lokalny Urząd Stanu Cywilnego, wysyłając wiadomość na adres [email protected].
  1. Powiadomienie o prawie do oddania głosu (karta do głosowania) nie jest niezbędne do tego, aby oddać głos. Zawiera ono jednak przydatne informacje, takie jak okręg wyborczy, w którym masz prawo oddać głos oraz adres lokalnej komisji wyborczej, do której musisz przesłać głos oddany pocztą.
  1. Pakiety do głosowania pocztą należy zamawiać z odpowiednim wyprzedzeniem w Ministerstwie Sprawiedliwości. Usługa taka będzie dostępna od 14 stycznia 2019 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z przesłanymi materiałami.

Jak głosować za pośrednictwem poczty

 

  1. Możesz oddać swój głos po opublikowaniu numerów list wyborczych kandydatów, najwcześniej 14 marca 2019 r.
  1. Zaznacz swój głos na karcie do głosowania, włóż ją do koperty do głosowania i zaklej kopertę. Będziesz potrzebował dwóch bezstronnych, spełniających odpowiednie wymagania i pełnoletnich świadków, którzy potwierdzą tajność głosowania oraz zachowanie wolności wyboru.
  1. Włóż kopertę z głosem oraz pismo przewodnie do koperty pocztowej i prześlij całość do komisji wyborczej działającej w twojej gminie zamieszkania lub w gminie, w której jesteś zameldowany w Finlandii. Głos oddany pocztą musi wpłynąć do komisji wyborczej najpóźniej do godziny 19:00 12 kwietnia 2019 roku. Opłatę pocztową ponosi głosujący.

Prawo do głosowania

Jeżeli jesteś obywatelem fińskim z prawem stałego pobytu za granicą, masz prawo oddać swój głos w wyborach parlamentarnych i prezydenckich, które odbywają się w Finlandii. Masz również prawo oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Finlandii, jeżeli nie zostałeś wpisany do rejestru wyborców biorących udział w wyborach europejskich w kraju, w którym mieszkasz.

Aktualność danych kontaktowych

Fińskie Centrum Rejestracji Ludności (Digi- ja väestötietovirasto)(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno) wysyła powiadomienia o prawie do głosowania (karty do głosowania) wszystkim mieszkającym poza granicami kraju obywatelom Finlandii, którzy zostali wpisani do rejestru wyborców w Finlandii(Link do innej witryny WWW.). Upewnij się, że twoje dane w systemie informacji o ludności są aktualne.