Poświadczenie autentyczności podpisu przez fińską placówkę dyplomatyczną

Podpis obywatela Finlandii, lub też obywatela innego kraju przebywającego na stałe w Finlandii może zostać poświadczony w lokalnej placówce dyplomatycznej, jeżeli dana osoba jest znana lub jeżeli odpowiednio potwierdzi swoją tożsamość.

Jeżeli dana osoba nie składa swojego podpisu w placówce dyplomatycznej (na przykład, jeżeli podpisała już dokument przed stawieniem się w placówce), musi ona osobiście potwierdzić własnoręczność owego podpisu.

Cennik usług