Uprowadzenie dziecka

Międzynarodowe uprowadzenie dziecka oznacza zwykle przypadek, w którym dziecko do 16. roku życia, posiadające miejsce zamieszkania w Finlandii, zostało wywiezione za granicę bez zgody rodziców, lub jeżeli nie wróciło z zagranicy po zakończeniu terminu ustalonego na podstawie prawa do odwiedzin.

Jeżeli dziecko zostało wywiezione do kraju, który jest stroną Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno), pomoc dotyczącą wyjaśnienia uprowadzenia oraz wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku o powrót można uzyskać w Ministerstwie Sprawiedliwości.