Prislista

Avgiften betalas på förhand till ambassadens bankkonto. Ta med dig betalningskvitto när du kommer till ambassaden.

Ambassads bankkonto: PKO Bank Polski
Chlodna 52, 00-872 Warszawa
PLN konto nr: 06 1440 1101 0000 0000 0359 2898
IBAN: PL06144011010000000003592898
SWIFT: BPKOPLPW

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (PLN)

Pass

140 620 PLN

Snabbpass

160 710 PLN

Tillfälligt pass

175 780 PLN

Laissez Passer resedokument

140 620 PLN

Emergency Travel Document ETD

140 620 PLN

Tillfälligt främlingspass

45 200 PLN

Identitetskort

90 400 PLN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 260 PLN

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 130 PLN

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (PLN)

Omprövningsbegäran

170 760 PLN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 310 PLN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 2 090 PLN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 3 070 PLN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 2 180 PLN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 2 710 PLN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 820 PLN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 2 130 PLN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 550 PLN

Första uppehållstillstånd för företagare

690 3 070 PLN

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 180 PLN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 2 710 PLN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 1 820 PLN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 3 070 PLN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 180 PLN

Uppehållstillstånd för studier

450 2 000 PLN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 550 PLN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 200 PLN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 070 PLN

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (PLN)

Medborgarskapsanmälan

200 890 PLN

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 670 PLN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 440 PLN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 360 PLN

Befrielsenansökan

590 2 620 PLN

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 440 PLN

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (PLN)

Intyg av notarius publicus

30 130 PLN

Offentligt köpvittne

160 710 PLN

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 180 PLN

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 130 PLN