Prislista

Avgiften betalas på förhand till ambassadens bankkonto. Ta med dig betalningskvitto när du kommer till ambassaden.

Ambassads bankkonto: PKO Bank Polski
Chlodna 52, 00-872 Warszawa
PLN konto nr: 06 1440 1101 0000 0000 0359 2898
IBAN: PL06144011010000000003592898
SWIFT: BPKOPLPW

Pass och identitetskort

Pass

140 600 PLN

Snabbpass

160 680 PLN

Tillfälligt pass

175 750 PLN

Identitetskort

90 380 PLN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 250 PLN

Inresetillstånd

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 220 PLN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 2 000 PLN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 2 730 PLN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 2 090 PLN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 2 390 PLN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 750 PLN

Uppehållstillstånd för studier

450 1 920 PLN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 490 PLN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 150 PLN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 020 PLN

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 850 PLN

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 640 PLN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 430 PLN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 340 PLN

Befrielsenansökan

520 2 220 PLN

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 430 PLN

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 130 PLN

Offentligt köpvittne

160 680 PLN

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 170 PLN