Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Avgiften betalas på förhand till ambassadens bankkonto i polska zloty. Ta med dig betalningskvitto när du kommer till ambassaden.

Ambassads bankkonto: PKO Bank Polski
Chlodna 52, 00-872 Warszawa
PLN konto nr: 06 1440 1101 0000 0000 0359 2898
IBAN: PL06144011010000000003592898
SWIFT: BPKOPLPW

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (PLN)

Pass

235 1 040 PLN

Snabbpass

255 1 130 PLN

Tillfälligt pass

270 1 200 PLN

Laissez Passer resedokument

235 1 040 PLN

En provisorisk EU-resehandling

255 1 130 PLN

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 1 040 PLN

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 1 040 PLN

Identitetskort

60 270 PLN

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 360 PLN

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 310 PLN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 220 PLN

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 130 PLN

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (PLN)

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 2 310 PLN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 2 090 PLN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 3 290 PLN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 2 400 PLN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 2 130 PLN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 690 PLN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 2 130 PLN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 1 780 PLN

Första uppehållstillstånd för företagare

690 3 070 PLN

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 2 180 PLN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 2 130 PLN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 690 PLN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 3 290 PLN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 2 400 PLN

Uppehållstillstånd för studier

450 2 000 PLN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 550 PLN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 200 PLN

D-visum, papperansökan

120 530 PLN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 1 070 PLN

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 420 PLN

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (PLN)

Medborgarskapsanmälan

220 980 PLN

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 670 PLN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 440 PLN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 360 PLN

Befrielsenansökan

690 3 070 PLN

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 440 PLN

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (PLN)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 270 PLN

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 220 PLN

Offentligt köpvittne

160 710 PLN

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 180 PLN

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 670 PLN

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 200 PLN