Obowiązkowa służba wojskowa

Jeśli jesteś obywatelem fińskim płci męskiej i mieszkasz za granicą, podlegasz obowiązkowi powszechnej służby wojskowej, do której możesz zostać powołany od początku roku, w którym kończysz 18 lat. Wszelkie kwestie dotyczące obowiązku służby wojskowej można regulować w fińskiej placówce dyplomatycznej w kraju zamieszkania.

Choć podlegasz obowiązkowi powszechnej służby wojskowej, możesz być wyłączony z obowiązku jej świadczenia, jeżeli posiadasz podwójne obywatelstwo i nie mieszkałeś w Finlandii przez siedem ostatnich lat.

Фото: Оборонительные силы Финляндии

Jeżeli posiadasz obywatelstwo wielu krajów, możesz podlegać obowiązkowi świadczenia powszechnej służby wojskowej zgodnie z przepisami innego kraju, którego jesteś obywatelem, nawet jeśli odbyłeś już służbę wojskową w Finlandii. 

Osobom, które nie odbyły służby wojskowej lub zastępczej, paszporty wydaje się na okres nie dłuższy niż do końca roku, w którym kończą one 28 lat.

Na wniosek zainteresowanego może on uzyskać odroczenie obowiązku świadczenia służby wojskowej. W wyjątkowych sytuacjach możesz również uzyskać całkowite zwolnienie z takiego obowiązku. Kobiety mogą odbywać ochotniczą służbę wojskową. W przypadku skazania za poważne przestępstwo, możesz być skierowany do świadczenia służby w formacjach nieuzbrojonych, bądź służby zastępczej.