Pozwolenia na pobyt w Finlandii

Jeśli planujesz przebywać w Finlandii dłużej niż trzy miesiące, potrzebujesz pozwolenia na pobyt. Obywatele państw członkowskich UE, Islandii, Księstwa Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii podróżujący do Finlandii nie potrzebują pozwolenia na pobyt.

 1. Wniosek o pobyt w Finlandii mogą złożyć osoby zatrudnione, będące studentami lub posiadające członka rodziny w Finlandii. Wniosek o pobyt należy złożyć przed przyjazdem do Finlandii. 
 2. Zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi wydawania wiz, jednym z wymogów, jaki musi być spełniony w celu uzyskania wizy do strefy Schengen jest opuszczenie tejże strefy przed upływem ważności wizy. Dlatego też wiza nie może zostać przyznana osobie, która przyjechała do Finlandii w celu uzyskania pozwolenia na pobyt, lub w celu oczekiwania na decyzję w toczącym się postępowaniu o wydanie pozwolenia na pobyt. Powyższe dotyczy również członków rodziny obywateli fińskich.
 3. Wniosek o pozwolenie na pobyt może złożyć wyłącznie osoba zainteresowana jego uzyskaniem.
 4. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt elektronicznie, na stronie enterfinland.fi(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno) lub w formie papierowej, pod adresem migri.fi(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno)
 5. Wybierz odpowiedni formularz zgodny z celem twojego przyjazdu do Finlandii (praca, studia, członek rodziny w Finlandii).
 6. Starannie wypełnij wniosek o pozwolenie na pobyt. Upewnij się, że dołączyłeś do niego właściwe załączniki.

 7. Po wypełnieniu wniosku umów się na rozmowę w fińskiej placówce dyplomatycznej w celu jego uwierzytelniania. Umów datę spotkania za pomocą poczty e-mail.
 8. Fińska placówka dyplomatyczna może być zlokalizowana w kraju innym niż miejsce twojego zamieszkania. W takiej sytuacji może zajść potrzeba złożenia wniosku wizowego w takim właśnie kraju.
 9. Udaj się do placówki dyplomatycznej, potwierdź swoją tożsamość i ureguluj opłatę pobieraną za rozpatrzenie wniosku o pobyt. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania wniosku lub uzyskania decyzji odmownej.
 10. Twój wniosek zostanie przekazany do rozpatrzenia, według kolejności wpływu, przez Fińską Służbę Imigracyjną.
 11. Możesz śledzić postępy procedury w Internecie. Pracownicy Fińskiej Służby Imigracyjnej mogą zwrócić się do ciebie o przekazanie dodatkowych informacji lub mogą zaprosić cię na rozmowę.

 12. Procedura rozpatrywania wniosku zajmuje trochę czasu. Prosimy o cierpliwość. Czas oczekiwania jest zwykle dość długi, lecz każdy wniosek na pewno zostanie rozpatrzony.
 13. Po podjęciu stosownej decyzji zostaniesz o niej poinformowany.
 14. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, karta pobytu zostanie dostarczona do placówki dyplomatycznej. Decyzja odmowna oznacza, iż uznano, że nie ma wystarczających powodów ku temu, by przyznać ci pozwolenie na pobyt.

 15. Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków o pozwolenie na pobyt można uzyskać na stronie Fińskiej Służby Imigracyjnej, pod adresem  migri.fi(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno)