Wniosek o wydanie paszportu lub dokumentu tożsamości składany przez internet

Poliisin sähköistä asiointipalvelu ei ole tarkoitettu ulkomailla asuville, mutta sen käyttöä ulkomailta käsin ei ole estetty. Tästä syystä palvelulle ei taata samaa palvelutasoa kuin Suomen rajojen sisällä.

W niektórych sytuacjach możesz złożyć wniosek o paszport lub dokument tożsamości zza granicy, za pośrednictwem strony internetowej fińskiej Policji:

  1. Możesz skorzystać z silnej metody identyfikacji elektronicznej, co w praktyce oznacza konieczność posiadania loginu i hasła do fińskiego banku internetowego lub fińskiego dowodu tożsamości.
  2. Twój stary paszport jest dokumentem biometrycznym z odciskami palców. Został wydany nie wcześniej niż przed sześcioma laty.
  3. Możesz postępować zgodnie z instrukcjami policji, by zapisać swoje zdjęcie paszportowe na policyjnym serwerze fotografii umieszczanych w dokumentach prawa jazdy.  Do zapisywania zdjęć paszportowych na policyjnym serwerze fotografii umieszczanych w dokumentach prawa jazdy upoważnione są tylko studia fotograficzne działające w Finlandii.
  4. Możesz odebrać swój paszport lub dokument tożsamości w punkcie MatkahuoltoLink do innej witryny WWW.(otwiera nowe okno) osobiście, lub upoważnić do tego inną osobę.

Możesz uzupełnić wniosek paszportowy złożony online wyłącznie w policyjnych punktach obsługi w Finlandii - nie możesz tego zrobić w fińskiej placówce dyplomatycznej za granicą.
Paszporty lub dokumenty tożsamości, o które wnioski zostały złożone za pośrednictwem Internetu, nie mogą zostać przesłane za granicę.