Rejestracja związku partnerskiego w Systemie Informacji o Ludności

Jeżeli jesteś obywatelem Finlandii i zarejestrujesz związek partnerski, zgłoś ten fakt do Fińskiego Systemu Informacji o Ludności (Väestötietojärjestelmä).

Fakt zarejestrowania za granicą związków partnerskich zawartych przez obywateli Finlandii (po angielsku) (Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno)musi być zgłoszony do Lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego (Digital and Population Data Agency(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno)). Odpowiednie powiadomienie można również dostarczyć do fińskiej ambasady (osobiście lub drogą pocztową) w celu jego przekazania do Lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego (po angielsku)(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno).

Do powiadomienia należy załączyć oryginalne świadectwo zawarcia związku partnerskiego lub jego kopię poświadczoną w fińskiej placówce dyplomatycznej. Dokument musi zostać uwierzytelniony. Jeśli został on wydany w języku innym niż fiński, szwedzki bądź angielski, należy przedstawić jego tłumaczenie przysięgłe na jeden z powyższych języków. Tłumaczenia wykonane za granicą muszą również zostać uwierzytelnione. Tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego w Finlandii nie wymagają uwierzytelnienia.